Άνθιμος: Να μην ανοίξουν τα μαγαζιά την Κυριακή!

ΔΕΙΤΕ αναλυτικά την ανακοίνωση

Άνθιμος: Να μην ανοίξουν τα μαγαζιά την Κυριακή!
​Κατά της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων τάσσεται με δήλωσή του ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, με αφορμή την προσφυγή εργοδοτών και εργαζομένων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αναλυτικά η δήλωση του Μητροπολίτη Άνθιμου:

«Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς προσφυγῆς, ἐργοδοτῶν καὶ ἐργαζομένων στὸ χῶρο τοῦ ἐμπορίου, στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας γιὰ νὰ ἀκυρωθῇ ἡ ὑπ' ἀριθμ. Κ1-1119/7-7-2014 (ΦΕΚ 1859/8-7-2014 τ.Β') ὑπουργικὴ ἀπόφαση, ἡ ὁποία καταργεῖ τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς σὲ πολυπληθεῖς περιοχὲς τῆς Χώρας, θεωρῶ χρέος μου νὰ προβῶ στὴν παροῦσα δήλωση, ἀφοῦ τὸ θέμα ἔχει σχέση καὶ μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη μας.

Ἡ συνταγματικὴ κατοχύρωση τῆς ὀρθόδοξου χριστιανικῆς πίστεως καὶ ἡ ἀπὸ αἰώνων ἁγιογραφικὴ παράδοση τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν πολιτῶν νὰ τιμοῦν τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς μὲ ἀργία καὶ ἀκώλυτο τέλεση τῶν ἐκκλησιαστικῶν καθηκόντων τους, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ δικαίωμα τῆς ἀνα-παύσεως κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἀκυρώνουν τὴν ὡς ἄνω ὑπουργικὴ ἀπόφαση καὶ δικαιώνουν τὴν ἀπαίτηση τῶν ἐργαζομένων νὰ διατηρηθῇ ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς.

Τὸ ἐπιχείρημα τοῦ νομοθέτου ὅτι τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων θὰ γίνεται μετὰ τὴν 11.00 πρωϊνὴ ὥρα δὲν ἰσχύει, διότι ἡ παγχριστιανικὴ δι-δασκαλία ὁρίζει τὸν ἁγιασμὸ τῆς Κυριακῆς καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ 24ώρου μὲ τὸ δικαίωμα τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς τελέσεως ἱερῶν ἔργων, ὅπως εἶναι ὁ ἐκκλησιασμός, τὰ μνημόσυνα, οἱ βαπτίσεις, οἱ γάμοι, οἱ ἐπι-σκέψεις ἀσθενῶν στὰ νοσοκομεῖα, καὶ ἡ συμμετοχὴ στὰ πολιτιστικὰ καὶ κοινωνικὰ δρώμενα.

Ἑπομένως γιὰ πλείστους λόγους θρησκευτικούς, κοινωνικοὺς καὶ παραδοσιακούς, ἡ ἀργία τῶν Κυριακῶν πρέπει νὰ μείνῃ ὅπως ἰσχύει ἀπὸ αἰώνων. Οἱ ὑπέρτατες ἀξίες, ὁ Θεὸς καὶ τὸ δημιούργημά του, ὁ ἄνθρω-πος, δὲν καταργοῦνται, οὔτε θίγονται».
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top