40 ημέρες από την εκτέλεση του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου

Φίλοι και συγγενείς στο μνημόσυνο