Συνεχίζεται η αρνητική εξέλιξη μετά την έκδοση του επταετούς ομολόγου.

Το spread έχει ανέβει 40 μονάδες πάνω από το όριο των 300 μονάδων

Την ίδια ώρα τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων έχουν πάρει την ανιούσα και έχουν φθάσει πάλι σε επίπεδα προ της έκδοσης του επταετούς ομολόγου.

Χαρακτηριστικά το πενταετές κινείται στο 5,557% και το δεκαετές στο 4,143% , ενώ το δεκαπενταετές έχει φθάσει στο 4,625%.

Tags: