Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (η «Τράπεζα») ενημερώνει ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώθηκε η παραίτηση του κ. Σταύρου Κούκου, ως μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τη σταθερή βούληση της Τράπεζας για τη διασφάλιση της διατήρησης της εκπροσώπησης των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίσθηκε η καθιέρωση στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας του θεσμού του Παρατηρητή (Observer) Εκπροσώπου των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Με την καθιέρωση του ανωτέρω θεσμού η Εθνική Τράπεζα πρωτοπορεί, αποδεικνύοντας έμπρακτα την πρωτεύουσα σημασία που αποδίδει στην ανοιχτή, διαρκή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, της εκτελεστικής Διοίκησης και των Εργαζομένων, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά τον κ. Κούκο για την πολύχρονη συνδρομή και συνεισφορά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον καλωσόρισε στον νέο ρόλο του Παρατηρητή (Observer) Εκπροσώπου των Εργαζομένων της Τράπεζας.

Tags: