Παρόλο που εκδόθηκε η εγκύκλιος για τις εισφορές, ωστόσο δεν εξηγείται πουθενά πως θα γίνει ο επιμερισμός ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο.

Το ανώτατο εισόδημα υπολογισμού είναι 5.860 ευρώ και το κατώτατο εισόδημα υπολογισμού τα 586 ευρώ.

Παραδείγματα

1) Κάποιος με μισθωτή εργασία 1.000 ευρώ και ελεύθερο επάγγελμα 600 ευρώ. Έως σήμερα για το ελεύθερο επάγγελμα, αν ήταν ασφαλισμένος μετά το 1993 δεν θα πλήρωνε εισφορά. Πλέον θα πληρώνει 161,70 ευρώ

2) Κάποιος με μισθωτή εργασία 1.000 ευρώ και ελεύθερο επάγγελμα 100 ευρώ. Έως σήμερα για το ελεύθερο επάγγελμα, αν ήταν ασφαλισμένος μετά το 1993 δεν θα πλήρωνε εισφορά. Πλέον θα πληρώνει 16,95 ευρώ

3) Κάποιος με μισθωτή εργασία 600 ευρώ και ελεύθερο επάγγελμα με μηδενικό εισόδημα. Έως σήμερα για το ελεύθερο επάγγελμα δεν θα πλήρωνε εισφορά και το ίδιο θα συμβαίνει και τώρα, δηλαδή δεν θα καταβάλλει εισφορά για το ελεύθερο επάγγελμα. 

Tags: