Για διάστημα 99 ετών θα μεταφερθούν στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ – το γνωστό «Υπερταμείο») 14 κρατικές εταιρείες.

Παρά τα όσα προβλέπονταν στον ιδρυτικό νόμο του Υπερταμείου, τελικά δεν μεταβιβάζονται οι Κτιριακές Υποδομές, ΕΛΒΟ και Αττικό Μετρό.

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει και την απόδοση μερίσματος από το Υπερταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο, ένα μέρος του οποίου θα πρέπει να αξιοποιείται για επενδύσεις.

Οι κρατικές εταιρείες που ιδιωτικοποιούνται:

Ομάδα Α’

1. ΟΑΣΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές του (ΟΣΥ Α.Ε.- ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) 
2. ΟAKA
3. ΕΛΤΑ ΑΕ

Ομάδα Β'

1. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
2. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
3. Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Ομάδα Γ΄

1. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ
2. Ελληνικές Αλυκές ΑΕ
3. ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ
4. Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)
5. Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ (Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ)
6. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ. ΑΕ)
7. ΔΕΘ -HELEXPO ΑΕ
8. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ

Tags: