​Τους 259 που προσλαμβάνονται στη ΝΕΡΙΤ ανακοίνωσε ο ΑΣΕΠ, δημοσιεύοντας τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2014.

Τα αποτελέσματα αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι 259 προσληφθέντες θα εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου.

Δείτε τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ κάνοντας κλικ εδώ