Τις δυο πρώτες αποφάσεις που κρίνουν αντισυνταγματική την παράκαμψη του ΕΣΡ και τη συγκρότηση της 5μελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, δημοσίευσε το Συμβούλιο επικρατείας (αιρθμός 95/17).  Οι αποφάσεις αυτές,σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν:

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Το κομμάτι αυτό του σκεπτικού συναρτάται με την αποδοχή απο την πλειοψηφία (16-9) του εννόμου συμφέροντος των τηλεοπτικών σταθμών να προσφύγουν κατα των υπουργικών αποφάσεων. Το σκεπτικό, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αναφέρει ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν έννομο συμφέρον, ασχέτως αν λειτουργούν παράνομα η νόμιμα και εξ' αυτού μπορούν να μετάσχουν στη διαγωνιστικής διαδικασία και να προσφύγουν στο ΣτΕ προσβάλλοντας κανονιστικές πράξεις. Μπορεί λοιπόν η απόφασή να αποδοκιμάζει  έμμεσα το καθεστώς της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών με προσωρινές άδειες,  το οποίο έχει παραταθεί προσωρινά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 και έχει λήξει αλλά πουθενά, φέρεται να μην αναφέρει αν η λειτουργία τους είναι νόμιμη η παράνομη, σημειώνοντας ότι επ’ αυτού  "υπάρχει νομοθετικό κενό". Από την μειοψηφία φέρεται να υπάρχει αναφορά πως οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν λειτουργούν μεν νομίμως όμως έχουν τη δυνατότητα  να μετέχουν στη διαγωνιστική αδειοδοτική διαδικασία, αλλά όχι να προσβάλλουν δικαστικά υπουργικές αποφάσεις.

Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΕΣΡ

Για το μείζον θέμα της παράκαμψης του ΕΣΡ, οι δικαστές αναφέρουν πως το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, έχει διττό ρόλο. Δηλαδή μετέχει στον άμεσο έλεγχο του κράτους και εξ' αυτού συμπράττει στη θέσπιση των όρων και των προϋποθέσεων για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, ενώ επίσης ρητά αναφέρεται  ότι το ΕΣΡ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να διενεργεί διαγωνιστική διαδικασία και να ρυθμίζει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Εν ολίγοις πως το ΕΡΣ είναι αρμόδιο αποκλειστικά και για την αδειοδότηση  αλλά και για όλα τα άλλα,  όπως τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού, κάτι που κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την διαμόρφωση της όποιας περαιτέρω εξέλιξης του τηλεοπτικού τοπίου.

ΟΧΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη του δικαστηρίου σχετικά με το άρθρο 101 του συντάγματος που προβλέπει τη συγκρότησή των Ανεξάρτητων Αρχών. Η απόφαση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αφού επισημαίνει  ότι για τη συγκρότηση τους απαιτείται η σύμπραξη των πολιτικών κομμάτων, μέσω της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, ξεκαθαρίζει ότι η μη συγκρότησή τους αποτελεί ουσιαστικά παραβίαση του συντάγματος. Όμως σημειώνει με σαφήνεια πως αυτή η παραβίαση δεν μπορεί να θεραπευτεί με άλλη παραβίασή του συντάγματος, όπως της μετακύλισης των αρμοδιοτήτων μιας ανεξάρτητης αρχής στην υπουργό. Ειδικότερα, κατά την απόφαση, δεν μπορεί να θεραπευθεί μία παραβίαση διατάξεως του συντάγματος με άλλη παραβίαση και συγκεκριμένα της διατάξεως του άρθρου 15 παράγραφος 2 που αναφέρει ρητά ότι το ΕΡΣ είναι αποκλειστικό αρμόδιο για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών καθώς και για τη διαγωνιστική αδειοδοτική διαδικασία.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

Σε ότι αφορά τη δικαστική δαπάνη, σύμφωνα με την απόφαση, αναγνωρίζεται δικαστική δαπάνη ύψους 920 ευρώ για κάθε προσφεύγοντα, την οποία επιβαρύνεται το δημόσιο. Η απόφαση ελήφθη ως γνωστόν κατά πλειοψηφία 14-11, με τους δυο παρέδρους που είχαν συμβουλευτική ψήφο να αποφαίνονται και αυτοί υπέρ της αντισυνταγματικότητας. Αμέσως μετά την κρίση περί αντισυνταγματικότητας ετέθη ,σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των μελών της πλειοψηφίας νέα ψηφοφορία επί πρότασης να δοθεί παράταση 3 μηνών στην κυβέρνηση να θεραπεύσει τον νόμο όμως αυτή υποστηρίχθηκε από λίγα μέλη του δικαστηρίου (4-5) με αποτέλεσμα να απορριφθεί.  

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ 3 ΑΚΟΜΑ

Από το σύνολο  των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί σήμερα αποφάσεις εκδόθηκαν μόνον σε ότι αφορά το μείζον θέμα της αρμοδιότητας του υπουργού Επικρατείας σχετικά με την διαδικασία αδειοδότησης και την συγκρότηση από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης επιτροπής ( πενταμελούς) για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας.

Εκκρεμούν προς έκδοση άλλες τρεις αποφάσεις που αφορούν την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού (3 εκατομμύρια που επίσης αφορά εμμέσως και τον αριθμό των αδειών (4) καθώς και άλλα σημαντικά θέματα, όπως ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός προσωπικού για κάθε κανάλι.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Νομικοί κύκλοι πάντως αναφέρουν πως μετά τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων εγείρονται σοβαρά ζητήματα αποζημιώσεων για τους τηλεοπτικούς σταθμούς που κατέβαλαν τίμημα για να πάρουν άδεια και αυτό δεν συνέβη ποτέ. Αλλώστε τα χρήματά τους είναι δεσμευμένα ουσιαστικά χωρείς βέβαια να υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλεψη για επιστροφή εντόκως του ποσού. Υπάρχει ζήτημα βέβαια και ηθικής βλάβης αυτών των προσώπων. 


 

Tags: