ΚΕΠ: Τα 52 πιστοποιητικά που θα εκδίδονται online

Δυνατότητα εξυπηρέτησης και με βιντεοκλήση για τους πολίτες

ΚΕΠ

Ένα ακόμη βήμα προς τη μείωση της γραφειοκρατίας κάνουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τις επόμενες ημέρες ξεκινά να λειτουργεί η ψηφιακή πύλη myKEPlive για την εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω τηλεδιάσκεψης, η ψηφιακή θυρίδα για την καταχώριση των πιστοποιητικών και των αιτηµάτων, που έχει υποβάλει κάθε πολίτης αλλά και η επέκταση των υπηρεσιών που θα παρέχονται ηλεκτρονικά.

Η νέα πλατφόρμα θα επιτρέπει την πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων με τα ΚΕΠ, η οποία θα είναι έτοιµη να λειτουργήσει ίσως και έως το τέλος της επόµενης εβδοµάδας, όπως επισηµαίνουν στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βγάλτε εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από το σπίτι – Πώς θα το κάνετε

Τη δυνατότητα αυτή θα έχουν σε πρώτη φάση 52 ΚΕΠ από 38 δήµους της χώρας. Στόχος είναι το «myKEPlive.gov.gr» να λειτουργήσει σταδιακά σε όλους τους δήµους.

Συνολικά, από τις περίπου 1.000 διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ, οι 52 θα µπορούν να προχωρήσουν πλέον και µε τηλεδιάσκεψη.

Πρόκειται για ορισµένες από τις πιο δηµοφιλείς υπηρεσίες, οι οποίες είτε δεν απαιτούν την κατάθεση συνηµµένων δικαιολογητικών από τους πολίτες είτε αυτά µπορούν αυτεπάγγελτα να ζητηθούν από τον υπάλληλο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών χωρίς τη φυσική παρουσία του πολίτη.

Ψηφιακά δικαιολογητικά: Το Δημόσιο στον υπολογιστή και το smartphone

Μεταξύ των βασικών πιστοποιητικών που θα µπορούν να λαµβάνουν οι πολίτες µέσω της νέας διαδικασίας είναι αντίγραφα πτυχίων από Πανεπιστήµια, πιστοποιητικά σπουδών ή αναλυτικής βαθµολογίας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για τους καθηγητές, βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας, πιστοποιητικά περί µη δίωξης πολιτών ως φυγόποινων κ.λπ.

Με το νέο σύστηµα η πλατφόρµα επιλέγει τον υπάλληλο που θα εξυπηρετήσει τον πολίτη, που αιτείται κράτηση, µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µη συµπίπτουν τα ραντεβού του µε τα ραντεβού µε άλλον πολίτη.

Πρακτικά ο πολίτης θα µπορεί να εξυπηρετηθεί και από υπάλληλο ΚΕΠ άλλης περιοχής από τη δική του, εκτός εάν πρόκειται για δηµοτικές υπηρεσίες του ΟΤΑ, στον οποίο ανήκει.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top