Και οι εποχικές επιχειρήσεις στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας

Με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες

Εργαζόμενοι

Στο πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας μπορούν να ενταχθούν πλέον και οι εποχικές επιχειρήσεις.

Οι εποχικές επιχειρήσεις  – εργοδότες μπορούν να προβούν σε νέες προσλήψεις εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός μήνα και έως και έξι μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Γέφυρα 2: Θα δουν ζεστό χρήμα οι πρώτες 10.000 επιχειρήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πορούν να υποβάλλουν αιτήσεις –υπεύθυνες δηλώσεις σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, πρέπει να προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή τους στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

1.    Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμό και επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές του νέου εργαζόμενου για 6 μήνες, μετά από δήλωση της επιχείρησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

2.    Μετά το πέρας των 6 μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, αμειβόμενος εξ’ ολοκλήρου πλέον από αυτή.

3.    Η επιχείρηση που θα προβαίνει σε νέες προσλήψεις, θα πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι: α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή ότι έχε ρυθμίσει τις βεβαιωμένες οφειλές της προς το Δημόσιο και το e-ΕΦΚΑ και β) θα διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για 6 μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα επιδοτείται η νέα θέση εργασίας.

4.    Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών θα αφορά και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επιδόματα αδείας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top