Δύο προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων και αγροτών στην Ελλάδα

Εγκρίθηκαν από Κομισιόν -

Πρόγραμμα ενίσχυσης

Η Κομισιόν ενέκρινε ένα ελληνικό πρόγραμμα ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, των μεταφορών, των κατασκευών και της ενέργειας που έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τα μέτρα που επιβάλλονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας κορωνοϊού.

Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η υποστήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή επιδοτούμενων δανείων, θα είναι ανοικτή σε εταιρείες με έως και 3.000 υπαλλήλους στους σχετικούς τομείς.

Νέα έξοδος στις αγορές με 15ετές ομόλογο

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με τους πόρους του Ελληνικού Ταμείου Υποδομών (που ονομάζεται επίσης «InfraFoF»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Το Ελληνικό Ταμείο Υποδομών διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί μέσω τοπικών τραπεζών εκ μέρους του Ελληνικού Ταμείου Υποδομών, το οποίο απαιτεί επίσης από τις τράπεζες να παρέχουν συμπληρωματική χρηματοδότηση στα δημόσια δάνεια.

Το μέτρο στοχεύει στο να βοηθήσει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ρευστότητας τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα. Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το μέτρο συνάδει με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, i) η υποστήριξη μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε σχέση με νέα δάνεια · ii) τα επιτόκια που εφαρμόζονται στα επιδοτούμενα δάνεια είναι σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο · και iii) τα επιδοτούμενα δάνεια μπορούν να χορηγηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Επιπλέον, η Κομισιόν ή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα 39,6 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη παραγωγών ορισμένων λαχανικών στο πλαίσιο της επιδημίας του κορωνοϊού.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Η δημόσια υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό σε παραγωγούς επιτραπέζιων ελιών Καλαμών, καρπουζιού και πατατών. Θα είναι επίσης ανοικτό σε παραγωγούς καλλιεργειών θερμοκηπίου με ντομάτες, αγγούρια και μελιτζάνες στην Κρήτη. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναγκών ρευστότητας των δικαιούχων, βοηθώντας τους έτσι να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση του κοροναϊού.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το ελληνικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους του προσωρινού πλαισίου. Ειδικότερα, (i) η ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο, όπως προβλέπεται από το προσωρινό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς γεωργικού τομέα και (ii) το καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Η Κομισιον κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλη και αναλογική για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και τα δύο μέτρα είναι απαραίτητα, κατάλληλα και αναλογικά για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top