Βγήκε η προκήρυξη: 1.209 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία

Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

Νοσοκομείο

Εκδόθηκε η προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ για τις 1.209 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία.

Η προκήρυξη προβλέπει την πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Βγήκε η προκήρυξη: Προσλήψεις 480 συνοριοφυλάκων

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη για τις 1.209 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top