«Κόκκινα» δάνεια: Πώς θα αποφύγετε τον πλειστηριασμό

Τα πέντε βήματα για να γλιτώσετε το... «σφυράκι»

Σπιτάκι από χαρτονόμισμα

Αντιµέτωποι µε τον πλειστηριασµό του ακινήτου, που αποτελεί εγγύηση για το δάνειο, είτε πρόκειται για πρώτη κατοικία είτε για ακίνητο άλλης χρήσης (εξοχικά, επαγγελµατικά κ.ά.) κινδυνεύουν να βρεθούν χιλιάδες δανειολήπτες.

Στους επόμενους μήνες θα βρεθούν στον έλεγχο των εταιρειών διαχείρισης, µετά τη µεταφορά τους από τις τράπεζες, «κόκκινα» δάνεια ύψους 32 δισ. ευρώ και οι δανειολήπτες θα πρέπει να είναι έτοιμοι να συνεργαστούν, θυσιάζοντας ακόμη και μέρος της περιουσίας τους, εάν έχουν, για να αποφύγουν το «σφυρί».

Εταιρίες διαχείρισης κόκκινων δανείων: Στόχος δεν είναι να πάρουμε σπίτια

Η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει τους πλειστηριασµούς, ενόψει της λήξης της ισχύος του νόµου προστασίας στις 30 Απριλίου και της εισαγωγής του νέου πτωχευτικού πλαισίου, στο οποίο θα παρέχεται προστασία µε µορφή επιδόµατος στέγασης για τους πλέον οικονοµικά αδύναµους.

Τα πέντε βήματα για να γλιτώσετε τον πλειστηριασμό

Οι εταιρείες διαχείρισης αναμένεται να προτείνουν λύσεις προσωποποιηµένες ανάλογα µε την εισοδηµατική και οικονοµική κατάσταση των φυσικών προσώπων που έχουν στεγαστικά, επισκευαστικά και καταναλωτικά δάνεια µε εγγύηση ακινήτου και των µικροεπιχειρηµατιών µε δάνεια έως 300.000 ευρώ και εγγύηση ακινήτου.

Όσον αφορά, τα δάνεια των µεγάλων επιχειρήσεων οι αναδιαρθρώσεις και ρυθµίσεις τους θα γίνονται µε άλλα οικονοµικά µοντέλα και θα είναι custom made.

Ειδικότερα:

1. Διάρκεια - επιτόκιο

Στους δανειολήπτες που ανήκουν στην κατηγορία αυτών που έχουν εισόδηµα ή διαθέτουν εισόδηµα και άλλη ακίνητη περιουσία, ακόµη και κινητή, όπως καταθέσεις κ.λπ., η εταιρεία διαχείρισης θα προτείνει: επιµήκυνση της διάρκειας του δανείου έως και 15-20 χρόνια, ανάλογα µε την ηλικία του δανειολήπτη ή την ηλικία του εγγυητή που εκείνος θα προτείνει, µείωση του επιτοκίου ή συνδυασµό και των δύο εφόσον τα οικονοµικά του δανειολήπτη είναι πιο πιεσµένα. Η µείωση του επιτοκίου θα εξαρτάται και πάλιαπό το ύψος του εισοδήµατος και την περιουσιακή κατάσταση. Η µηνιαία δόση θα προκύπτει λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τα έξοδα διαβίωσης του δανειολήπτη όπως αυτά περιγράφονται στον Κώδικα ∆εοντολογίας που ήδη εφαρµόζουν στις ρυθµίσεις οι τράπεζες και εφεξής θα υποχρεωθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος να εφαρµόσουν και οι διαχειριστές.

2. Εξουσιοδότηση πώλησης του ακινήτου

Στην περίπτωση που η οικονοµική κατάσταση του δανειολήπτη αποδεικνύει ότι δεν έχει δυνατότητα αποπληρωµής του δανείου, θα του προτείνεται το εξής: Να εξουσιοδοτήσει την εταιρεία διαχείρισης (και την τράπεζα από την οποία πήρε το δάνειο) να βρει αγοραστή για το ακίνητο. Μετά την πώληση, θα αποπληρωθεί το δάνειο και, εφόσον το τίµηµα είναι µεγαλύτερο, θα το πάρει ο δανειολήπτης. Στην περίπτωση που το τίµηµα από την πώληση του ακινήτου είναι µικρότερο, τότε θα αποπληρωθεί ισόποσα το δάνειο και το υπόλοιπο του δανείου είτε θα ρυθµιστεί είτε θα «κουρευτεί». Το «κούρεµα» θα ισχύει µόνο στην περίπτωση που ο δανειολήπτης βρίσκεται σε δεινή οικονοµική θέση.

3. Μεταφορά του ακινήτου

Ο δανειολήπτης θα έχει τη δυνατότητα να δώσει την κυριότητα του ακινήτου στην εταιρεία διαχείρισης (σ.σ.: στο εξειδικευµένο όχηµα που αυτή θα ελέγχει). Ουσιαστικά πρόκειται για εθελοντική παράδοση του ακινήτου. Εν συνεχεία, η εταιρεία θα πουλήσει το ακίνητο, θα αποπληρωθεί είτε όλο είτε µέρος του δανείου και εν συνεχεία το υπόλοιπο θα ρυθµιστεί ή θα «κουρευτεί» ανάλογα -και σε αυτή την περίπτωση- µε την εισοδηµατική και συνολική περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη.

4. Επιχειρήσεις µε δάνεια έως 300.000 ευρώ

Πρόκειται για µικρές επιχειρήσεις, των οποίων, στις πλείστες των περιπτώσεων, τα δάνεια έχουν ως εγγύηση την πρώτη κατοικία του δανειολήπτη. Και για αυτές οι λύσεις που θα προταθούν είναι οι ίδιες µε εκείνες που θα δοθούν και στα νοικοκυριά.

5. Μεγάλες επιχειρήσεις

Για τις µεγάλες επιχειρήσεις, η ρύθµιση των δανείων τους θα γίνει µε διαφορετικά οικονοµικά µοντέλα ανάλογα µε το EBITDA, τη βιωσιµότητα, τις προοπτικές του κλάδου που δραστηριοποιούνται και οι λύσεις θα είναι custom made και µε «κούρεµα» µέρους της οφειλής, εφόσον ο µέτοχος βάλει κεφάλαια στην εταιρεία ή τα δάνεια εξαγοραστούν από κάποια άλλη επιχείρηση ή από ξένο fund.
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top