Συναλλαγές με μετρητά: Πώς να μην πληρώσετε επιπλέον φόρο το 2020!

Το ποσοστό εισοδήματος που πρέπει να καλυφθεί με e-πληρωμές

Χρήματα ευρώ

Να περιορίσουν κατά το δυνατόν τις συναλλαγές σε μετρητά θα πρέπει να φροντίσουν οι φορολογούμενοι το 2020, ώστε να μην πληρώσουν επιπλέον φόρο.     

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Τι αλλάζει το 2020 - Ποιες δαπάνες μετρούν

Συγκεκριμένα,  ηλεκτρονικές συναλλαγές που αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματος θα πρέπει να κάνουν το 2020 οι φορολογούμενοι, ώστε να μην κληθούν να πληρώσουν φόρο 22% για το ποσό  που υπολείπεται από το συγκεκριμένο ποσοστό! 

Για παράδειγμα,  φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει το 2020 αποδείξεις ύψους 9.000 ευρώ. Αν συγκεντρώσει 5.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει επιπλέον φόρο 880 ευρώ (το 22% των 4.000 ευρώ που υπολείπεται του ορίου)! 

Πάντως, όταν δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια,  υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό συναλλαγών  περιορίζεται στο 20%,  αλλά υπό τον όρο τα ποσά αυτά να έχουν καταβληθεί ηλεκτρονικά.  

Ηλεκτρονικές Αποδείξεις: Τι θα γίνει με διατροφή και ενοίκιο για το 30%

Δεν ισχύει επίσης ο κανόνας του 30% του εισοδήματος για  ηλεκτρονικές συναλλαγές στις παρακάτω περιπτώσεις:

•    Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους.

•    Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

•    Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

•    Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

•    Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.

•    Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

•    Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

•    Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

•    Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

•    Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

•    Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.

•    Οι φυλακισμένοι.
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top