Προσλήψεις 300 υπαλλήλων στην Περιφέρεια Αττικής

Δείτε τις ειδικότητες που ζητά η Περιφέρεια

Περιφέρεια Αττικής

Την πρόσληψη 300 νέων υπαλλήλων σχεδιάζει η Περιφέρεια Αττικής.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε το αίτημα για πρόσληψη τακτικού προσωπικού διακοσίων ογδόντα εννέα (289) θέσεων και έντεκα (11) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω υποστελέχωσης.

Οι προσλήψεις των νέων υπαλλήλων αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), ενώ οι πόροι για τις νέες προσλήψεις – όπως αναφέρει η Περιφέρεια – έχουν ήδη εξασφαλιστεί.

Η εισήγηση που έχει γίνει αφορά τις εξής ειδικότητες:

•    ΠΕ Γεωτεχνικών (γεωπόνους, κτηνιάτρους, δασολόγους και ιχθυολόγους) 
•    ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
•    ΠΕ Ιατρών
•    ΠΕ Οδοντιάτρων
•    ΠΕ Φαρμακοποιών
•    ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ
•    ΠΕ Φαρμακοποιών Ελεγκτών
•    ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
•    ΠΕ Μηχανικών
•    ΤΕ Μηχανικών
•    ΠΕ Περιβάλλοντος
•    ΠΕ Πληροφορικής
•    ΤΕ Πληροφορικής
•    ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
•    ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
•    ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
•    ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
•    ΔΕ Οδηγών
•    ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
•    ΔΕ Σπερματεγχυτών
•    ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
•    ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
•    Δικηγόροι με έμμισθη εντολή
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top