Προστασία Α΄ Κατοικίας: Πώς υπολογίζεται η αξία ΙΧ, σκαφών και αεροσκαφών!

Τι αναφέρει η δεύτερη υπουργική απόφαση για την επιλεξιμότητα

αυτοκίνητα

Τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των «κινητών» περιουσιακών στοιχείων πλην ακινήτων (οχημάτων, σκαφών και εναέριων μέσων),  προκειμένου να υπολογιστεί η συνολική περιουσία όσων προσφεύγουν στον «νέο Νόμο Κατσέλη» και ζητούν προστασία της πρώτης κατοικίας τους,  καθορίζει κοινή Υπουργική Απόφαση.    

Πρώτη Κατοικία: Σε ισχύ το νέο καθεστώς προστασίας για «κόκκινα δάνεια»
 

Όπως αναφέρεται στην απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Τεύχος B’ 1165/08.04.2019) ο υπολογισμός γίνεται με βάση την ασφαλιστέα αξία του οχήματος που αναφέρεται σε εν ισχύ ασφαλιστική σύμβαση ή, ελλείψει τέτοιας, σε ασφαλιστική σύμβαση της τελευταίας τριετίας, πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72 του ν. 4605/2019. 

 Εάν δεν υφίσταται υπολογίζεται η τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος, επί της αξίας την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορία, απομειούμενη κατά ποσοστό 20 % για το πρώτο έτος και 10 % κατ’ έτος, για τα επόμενα έτη, και μέχρι του ποσοστού του 85 %. 

Ως αξία σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, λογίζεται η ακόλουθη: α) Η ασφαλιστέα αξία του σκάφους που αναφέρεται σε εν ισχύ ασφαλιστική σύμβαση ή, ελλείψει τέτοιας, σε ασφαλιστική σύμβαση της τελευταίας τριετίας, πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72 του ν. 4605/2019. β)  Εάν δεν υφίσταται η ως άνω υπό α αξία, η τρέχουσα εμπορική αξία του σκάφους, η οποία υπολογίζεται, για τις ανάγκες της παρούσης, επί της αξίας του έτους πρώτης νηολόγησης, απομειούμενη κατά ποσοστό 25% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε έτη και μέχρι 10 έτη και 50% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη. 

Ως αξία... εναέριων μεταφορικών μέσων, λογίζεται η ακόλουθη:

α) Η ασφαλιστέα αξία του μέσου που αναφέρεται σε εν ισχύ ασφαλιστική σύμβαση ή, ελλείψει τέτοιας, σε ασφαλιστική σύμβαση της τελευταίας τριετίας, πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72 του ν. 4605/2019. β) Εάν δεν υφίσταται η ως άνω υπό α αξία, η τρέχουσα εμπορική αξία του μέσου, η οποία υπολογίζεται, για τις ανάγκες της παρούσης, επί της αξίας του έτους πρώτης νηολόγησης, απομειούμενη κατά ποσοστό 25% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε έτη και μέχρι 10 έτη και 50% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της κοινής υπουργικής απόφασης:  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top