Αποζημίωση 4.000 ευρώ και ρύθμιση για δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο!

Απόφαση-σταθμός από δικαστήριο των Πατρών

Δανειο σε ελβετικο φράγκο

Αποζημίωση ύψους 4.000 ευρώ για ηθική βλάβη επιδίκασε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών για δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο.

Το δικαστήριο, μάλιστα, υποχρεώνει την τράπεζα να δεχθεί την αποπληρωμή του δανείου, αλλά και να συνυπολογίσει στο ίδιο νόμισμα όλες τις χρεώσεις.

Στην απόφαση-σταθμό, το δικαστήριο αναφέρεται – μεταξύ άλλων – στην υποχρέωση των τραπεζικών ιδρυμάτων να ενημερώνουν τους αντισυμβαλλόμενους σχετικά με τον κίνδυνο της επικείμενης διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας

Παράλληλα, επισημαίνει ότι είναι αναδρομικά άκυροι οι Γενικοί Οροι Συναλλαγής της σύμβασης, εφόσον έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών σε βάρος του καταναλωτή.

Είχε πληρώσει όλο το ποσό αλλά χρωστούσε ακόμη 25.000 ευρώ

Η δανειολήπτρια που είχε καταφύγει στο δικαστήριο, ύστερα από 11 χρόνια ανελλιπούς μηνιαίας καταβολής των δόσεων, από το 2006 έως το 2017, είχε καταφέρει να είχε αποπληρώσει το συνολικό ποσό των 64.054,82 ευρώ για το αρχικό δάνειο των 65.000 ευρώ μέχρι τον Μάρτιο του 2017, αλλά εξακολουθούσε να οφείλει ακόμη 25.018 ευρώ.

Κι αυτό διότι από την αρχή του 2008 η ισοτιμία των δύο νομισμάτων κατέγραψε μεγάλη μείωση εις βάρος του ευρώ, ενώ ο δείκτης διακύμανσης, ο οποίος είχε παραμείνει περίπου σταθερός για τα προηγούμενα δεκαπέντε έτη, τριπλασιάστηκε.

Κατά το σκεπτικό του δικαστηρίου, η κίνηση των δύο εναγόντων να μετατρέψουν με πρόσθετη σύμβαση το αρχικό στεγαστικό δάνειο από το νόμισμα του ευρώ σ’ εκείνο του ελβετικού φράγκου έλαβε χώρα δίχως εκείνοι να ενημερωθούν «ως προς τον συναλλαγματικό κίνδυνο της ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου με τρόπο κατανοητό για τους ενάγοντες, διότι οι τελευταίοι δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία αναφορικά με συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, δεν διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις ως προς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και γενικότερα ενασχόληση με εξειδικευμένες τραπεζικές συμβάσεις, όπως έτερα δάνεια ή επενδύσεις, ούτε έχουν περιουσία ή εισοδήματα σε ελβετικά φράγκα».
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top