ΚΑΛΑ ΝΕΑ! Χωρίς εισφορές για επικουρική-εφάπαξ οι ελεύθεροι επαγγελματίες ως τα μέσα του 2017

Δείτε τι προβλέπει η εγκύκλιος του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΑΛΑ ΝΕΑ! Χωρίς εισφορές για επικουρική-εφάπαξ οι ελεύθεροι επαγγελματίες ως τα μέσα του 2017

Τις εισφορές για την επικουρική ασφάλιση (7%) και εφάπαξ (4%) γλιτώνουν, τουλάχιστον έως τις 30 Ιουνίου του 2017 -οπότε θα εκδοθεί νέος Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών- οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, καθώς και όσοι έχουν κάνει αυτασφάλιση.

Τις εξαιρέσεις προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλος σε εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού (ν. 4387/16) και ενόψει της ενοποίησης, από την 1/1/2017, της επικουρικής ασφάλισης και του εφάπαξ στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

Με βάση την εγκύκλιο, το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης μετονομάζεται σε ΕΤΕΑΕΠ από την 1/1/2017 και σε αυτό υπάγονται υποχρεωτικά:

Για επικουρική ασφάλιση οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που έχουν ήδη μεταφερθεί στο ΕΤΕΑ καθώς και όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία - απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης ή των εξομοιούμενων με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Δεν θα είναι, ωστόσο, υποχρεωτική η ασφάλιση των προαιρετικά ασφαλισμένων των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, των ελεύθερων επαγγελματιών και των ανεξάρτητα απασχολούμενων υγειονομικών.

Για παροχές εφάπαξ όσοι ήδη υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ με τις εισφορές ό,τι προβλέπουν τα καταστατικά για τους παλαιούς και 4% για τους νέους (από 1/1/93). Συνολικά οι ασφαλισμένοι 8 Ταμείων με τους τομείς τους (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα, ο κλάδος Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα ΜΜΕ (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ), ο κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, ο κλάδος Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, το Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, το Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού και ο Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Προσωπικού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).

Κατ’ αντιστοιχία και όσοι για πρώτη φορά από την 1/1/2017 αναλαμβάνουν εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top