ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 12.000 θέσεις εργασίας για «ευάλωτες» κοινωνικές ομάδες

Τι προβλέπει το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 12.000 θέσεις εργασίας για «ευάλωτες» κοινωνικές ομάδες

​Ανακούφιση σε περίπου 12.000 άτομα που ανήκουν στις «ευάλωτες» και «ειδικές» ομάδες του πληθυσμού αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» με την δημιουργία Αναπτυξιακών Συμπράξεων.

Από το σύνολο των ωφελουμένων, οι 6.489 θα είναι υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες και οι 6.000 θα είναι κοινωνικοί επιχειρηματίες με επιχειρήσεις που ήδη υφίστανται.

Στις αναπτυξιακές συμπράξεις θα συμμετάσχουν εταιρείες από το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτι��ό τομέα. Στόχος είναι η δημιουργία δομών στήριξης λειτουργίας και ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών.

Ο προϋπολογισμός της δράσης, ανέρχεται σε 19.466.000.00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίο�� Μάθηση, 2014-2020».

Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας, θα παρέχουν υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα αναλάβουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε Περιφέρειας αναφοράς τη λειτουργία κόμβου πληροφόρησης για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που θα καλύπτει ανάγκες στο σύνολο της Περιφέρειας, με δομές υποστήριξης σε κάθε περιφερειακή ενότητα. H διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και του αντίστοιχου οικονομικού αντικειμένου έως την 31η Μαρτίου 2017.

Η ίδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση, στο πλαίσιο της εν λόγω κατηγορίας παρέμβασης.

Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι:

α) Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

β) Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους.
γ) Δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις.
δ) Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) και της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α' 114).
ε) Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

στ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ��ιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2014.

Τι είναι Αναπτυξιακή Σύμπραξη;

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανώνεται και λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης. Αντικείμενο της είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top