Πώς ακυρώνεται κατάσχεση της εφορίας (Πολύτιμος Οδηγός για να πάρετε πίσω τα χρήματα σας)

Μια καλή (πασχαλιάτικη) εξέλιξη που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Δυνατότητα να πάρουν πίσω από την εφορία χρήματα τα οποία τους έχουν κατασχεθεί στα χέρια τρίτων (το δημόσιο μπορεί να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στον οφειλέτη αλλά βρίσκονται στα χέρια τρίτων π.χ σε μια τράπεζα) δίνει το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο που εξέδωσε και απέστειλε σε όλες τις εφορίες. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν λόγους επιβίωσης των ιδίων ή της επιχείρησής τους και να υποβάλουν σχετική αίτηση προς τον προϊστάμενο της εφορίας για να τους επιστραφεί μέρος των ποσών που τους κατασχέθηκε. Μάλιστα με την ίδια εγκύκλιο δίνονται και οι οδηγίες για την άρση της κατάσχεσης σε λογαριασμούς καταβολής μισθοδοσίας από επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η άρση της κατάσχεσης και η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να γίνει, υπό προϋποθέσεις, και κυρίως εφόσον διαπιστωθεί ότι η κατάσχεση εισοδήματος, εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόμενη, είναι σημαντική για τη διαβίωση του φορολογούμενου (π.χ. ενοίκιο) εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία ή για τις υπόλοιπες περιπτώσεις (φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία, νομικό πρόσωπο ή οντότητα), να προκύπτει από επίσημα στοιχεία - έγγραφα ότι ο περιορισμός της κατάσχεσης αφορά στην καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, στη καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για την βιωσιμότητα και τη συνέχιση λειτουργίας της. Επίσης, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη.

Το ποσοστό αποδέσμευσης επί της κατασχεθείσας απαίτησης ορίζεται από τον προϊστάμενο της εφορίας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας εντός των ακολούθων ορίων:

α) έως 50% του ποσού της κατάσχεσης με εξαίρεση τις οφειλές Φ.Π.Α. που αποδεδε��γμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί καθώς και παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), για τις οποίες ισχύει ποσοστό έως 30%.

β) έως 70% επί των μελλοντικών απαιτήσεων με την προϋπόθεση να καλύπτονται τουλάχιστον τρεις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι έως και δώδεκα (12), ή αλλιώς πέντε δόσεις, σε περίπτωση που οι εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι περισσότερες από δώδεκα.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top