"Διάσημη" κατέρρευσε στην καλύβα!

Δείτε το σχετικό απόσπασμα