Σε Διάσημους ή Μαχητές η ασυλία;

Δείτε το σχετικό απόσπασμα