Από το MasterChef αποχωρεί...

Δείτε το σχετικό απόσπασμα