Πάσχα στον κόσμο: Οι θρησκευτικές παραδόσεις χρόνων που τηρούνται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας

Πολλές συγκεντρώνουν τα βλέμματα εκατοντάδων πιστών κάθε χρόνο