Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν κληθεί να πληρώσουν τα «σπασμένα», περισσότερο από άλλες επαγγελματικές ομάδες.

Οι επιβαρύνσεις τόσο μέσω της φορολογικής κλίμακας, όσο και μέσω των ασφαλιστικών εισφορών τους, έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Φοροτεχνικοί επιχείρησαν μια στατιστική προσέγγιση και ιδού τα αποτελέσματα.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, στη διάρκεια της πενταετίας 2015 - 2019, φορολογούμενοι με καθαρά κέρδη προ εισφορών έως 17.000 (και λίγο παραπάνω) θα δουν ελαφρύνσεις σε σχέση με τα ποσά που κατέβαλαν στο δημόσιο για ασφαλιστικές εισφορές και φόρους, ενώ για κέρδη προ εισφορών από 12.000 και κάτω, οι ελαφρύνσεις είναι σημαντικές στη διάρκεια της πενταετίας.

Στον αντίποδα, όσοι ελ. επαγγελματίες παρουσιάσουν κέρδη προ εισφορών από 25-30 χιλιάδες ευρώ και πάνω στη διάρκεια της πενταετίας, θα έχουν αρκετά μεγάλες επιβαρύνσεις.

Σημ.Με πλην (-) τα ποσά της ελάφρυνσης ανάλογα με το εισόδημα.

Ας δούμε και ένα παράδειγμα για ελεύθερος επαγγελματία που έχει ένα μέσο εισόδημα της τάξης των 22.000 ευρώ. ¨όπως διαπιστώνετε απο τον πίνακα που ακολουθεί, επαληθεύεται το κάθε πέρσι και καλύτερα.

Να υπενθυμίσουμε πως οι αυτοαπασχολούμενοι το 2014 και 2015 είχαν την εξής φορολογική κλίμακα.

Η οποία απο το 2016 και μετά περιλαμβάνει επιβαρύνσεις:

Αλλά και η εισφορά αλληλεγγύης άλλαξε και αποτελεί μόνιμο πονοκέφαλο με την αυξημένη επιβάρυνση για κάθε αυτοαπασχολούμενο και ελεύθερο επαγγελματία.

Πηγή: taxheaven.gr