Δώρο σε συσκευασία νομοσχεδίου από το υπουργείο Εσωτερικών προς τους εργαζομένους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατατέθηκε στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο με τον βασικό τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ», το οποίο πρόκειται να συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα, προβλέπει αύξηση μισθού σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων μέσω επιδομάτων, υπερωριών ή προβλέψεων για κάλυψη των εξόδων κίνησης.

«Κλειδώνει» με συγκεκριμένες διατάξεις όχι μόνο την παραμονή όλων των εργαζομένων στις θέσεις εργασίας τους αλλά και το αντικείμενο εργασίας ακόμα και για εκείνους που εργάζονται σε δημοτικές επιχειρήσεις και αίρει τον περιορισμό προσλήψεων σε πολλές περιπτώσεις. Οσον αφορά το κόστος των προβλεπόμενων μέτρων δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

Χαρακτηριστικά, προβλέπονται η επέκταση του επιδόματος βαρέων και ανθυγιεινών και σε άλλους εργαζομένους, πέραν όσων απασχολούνται στενά στην καθαριότητα, αλλά και η καταβολή μουσικού επιδόματος στους μουσικούς υπαλλήλους ΟΤΑ. Επαναφέρει την αντιμισθία για τους αντιδημάρχους αλλά και τις αποζημιώσεις για τους συμμετέχοντες στα δημοτικά συμβούλια (εξαιρούνται όσοι συμμετέχουν στα δημοτικά συμβούλια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά), ενώ παράλληλα στις διατάξεις του προβλέπονται δαπάνες για τη μετακίνηση αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων. Οι ειδικοί και επιστημονικοί συνεργάτες στις περιφέρειες, δικηγόροι ή άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτρέπεται να συνεχίσουν παράλληλα το επάγγελμά τους.

Με άλλες διατάξεις, δίνεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν διαθέτουν δημοτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς να συμμετέχουν σε ήδη υφιστάμενες τέτοιες επιχειρήσεις, τις οποίες θα επιχορηγούν ενώ ταυτόχρονα καταργείται η αναστολή προσλήψεων σε αυτές τις επιχειρήσεις που είχε επιβληθεί (νόμος 3852/2010). Με το άρθρο 22 προβλέπεται ότι τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗΠΕΘΕ) εξαιρούνται των ρυθμίσεων –όσον αφορά τα οικονομικά– που ισχύουν για τις υπόλοιπες δημοτικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν ως «κέντρα πολιτισμού».

Ταυτόχρονα, με ρυθμίσεις του νομοσχεδίου εξασφαλίζεται η μεταφορά του προσωπικού από μια δημοτική επιχείρηση η οποία έχει συγχωνευθεί ή έχει διακόψει τη λειτουργία της, στον οικείο δήμο με την ίδια εργασιακή σχέση, εφόσον ο εργαζόμενος είχε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι τις 31.12.2005.

Όσον αφορά τις πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες των ΟΤΑ, στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι η λειτουργία τους διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, έχουν δικό τους προϋπολογισμό και δεν εντάσσονται στους φορείς του δημοσίου τομέα και της Γενικής Κυβέρνησης εφόσον δεν επιχορηγούνται. Όμως... με διάταξη του νομοσχεδίου, αυτές οι εταιρείες και μόνο αυτές, μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμα και μετά τρεις συνεχόμενες ζημιογόνες εταιρικές χρήσεις εφόσον διαχειρίζονται προγράμματα εθνικά ή ευρωπαϊκά!

Στέγαση και σίτιση

Οι δήμοι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο πάντα, επιτρέπεται να δίνουν χρήματα σε απόρους και να αναλαμβάνουν την ταφή αδύναμων πολιτών. Παράλληλα, ΟΤΑ στην παραμεθόριο και νησιωτική χώρα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στέγη και τροφή στους υπαλλήλους τους, σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.

Στο νομοσχέδιο, επίσης, περιλαμβάνεται η ρύθμιση για την εξόφληση των οφειλών των ιδιωτών προς τους δήμους, η οποία αναμενόταν πολλούς μήνες κυρίως από τους δήμους που προσδοκούν να προσελκύσουν οφειλέτες και να εισπράξουν έστω ορισμένα από τα οφειλόμενα. Οι ιδιώτες που οφείλουν ποσά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν π.χ. κλήσεις προηγούμενων ετών που έχουν βεβαιωθεί στην εφορία, μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε εκατό δόσεις με αναλογική, του χρόνου εξόφλησης, μείωση των προσαυξήσεων. Επίσης, οι δήμοι μπορούν να προμηθευτούν POS και να δέχονται ηλεκτρονικά εξοφλήσεις οφειλών.

Στο νομοσχέδιο στο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων Υδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) –αλλά και διατάξεις που αφορούν τη δημιουργία ευρωπαϊκών ομίλων συνεργασίας– Μητρώο πολιτών και άλλες διατάξεις».

Ορισμένες από τις παροχές-δώρο

Καταβάλλεται αντιμισθία σε όλους τους αντιδημάρχους (εκτός από τους δημάρχους) σε όλους τους Δήμους, ενώ προβλέπεται η χορήγηση αποζημίωσης στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, εκτός από όσους λαμβάνουν ήδη αντιμισθία για τη συμμετοχή τους στις συνεδρίασης, και μέχρι τέσσερις ανά μήνα.

Επιτρέπεται σε δικηγόρους οι οποίοι ασκούν παράλληλα το επάγγελμά τους να γίνονται ειδικοί σύμβουλοι,  ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών.

Επανέρχεται η δυνατότητα πρόσληψης δύο δημοσιογράφων σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, με στόχο την ανάδειξη και επικοινωνία του έργου. Δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να κάνουν από κοινού ραδιοφωνικούς ή και τηλεοπτικούς σταθμούς και προβλέπεται νέο επίδομα στους μουσικούς των δήμων. Οι μουσικοί των δήμων θα λαμβάνουν ένα μηνιαίο επίδομα ύψους 50 ευρώ, καθώς επίσης καθορίζεται και ο μηνιαίος μισθός τους με βάση το ενιαίο μισθολόγιο πολλαπλασιαζόμενο από ειδικούς συντελεστές που φτάνουν μέχρι και το 1,45. 

Αυξάνονται οι αποζημιώσεις προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση που αυτός δεν είναι ο δήμαρχος, ενώ δίνεται η δυνατότητα μονιμοποίησης σε υπαλλήλους που εργάζονται ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ΠΧ στην περίπτωση λύσης ΑΕ ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της οποίας ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού κεφαλαίου, ανήκει στον οικείο φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται σε προσωποπαγείς θέσεις του αντίστοιχου ΟΤΑ.

Απαλλάσσονται από πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες όσοι υπάλληλοι δεν έδωσαν στοιχεία στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ διαγράφονται και τυχόν πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί. Ακόμα δίνεται περισσότερη γονεϊκή άδεια πέντε ημερών σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. 
Καλύπτονται έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης των εργαζομένων στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα με την ημερήσια αποζημίωση να ορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ και τα έξοδα διανυκτέρευσης στο ποσό των 45 ευρώ ανά μέρα.

 

Πηγή: Καθημερινή, capital.gr