Κατά των προστίμων του Κ.Ο.Κ. βάσει εισοδήματος η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής

Θέτει θέμα συνταγματικότητας για το νομοσχέδιο Σπίρτζη

Επιστημονική Υπηρεσία Βουλής κατά νέου ΚΟΚ

Κατά της διακύμανσης ανάλογα με το εισόδημα των προστίμων του νέου Κ.Ο.Κ. του Υπουργού μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, τάσσεται η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.     

Συγκεκριμένα, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στη γνωμοδότησή της για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών θέτει θέμα συνταγματικότητας της ρύθμισης που προβλέπει ποινές βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Σημειώνει η Επιστημονική  Επιτροπή:

Η θέσπιση ποινών βάσει εισοδηματικών κριτηρίων δεν έχει εσωτερική συνάφεια µε την εκάστοτε τελεσθείσα παράβαση και, συνεπώς, τίθεται ζήτηµα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας”.

Σημειώνεται πάντως ότι η  έκθεση έχει γνωμοδοτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top