Καταπολέμηση φοροδιαφυγής: Αυτές είναι οι χώρες του εξωτερικού με τις οποίες θα γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών

Ενισχύεται η πληροφόρηση για κίνηση λογαριασμών των Ελλήνων φορολογούμενων στο εξωτερικό

Ανταλλαγή πληροφοριών με χώρες του εξωτερικού

Καταρτίσθηκε και δημοσιεύθηκε ο κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών ως προς τις οποίες, η Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας, προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΠΣΑΑ), με απώτερο σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθεί η πληροφόρηση για κίνηση λογαριασμών των Ελλήνων φορολογούμενων στο εξωτερικό.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top