ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Πως θα δηλώνονται αυθαίρετα και ημιυπαίθριοι στο Ε9

Παραδείγματα και προθεσμίες για όλους τους φορολογούμενους

Εξαιρετικά σημαντική είναι φέτος η συμπλήρωση της δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ε9 καθώς για πρώτη φορά θα δηλωθούν οι νομιμοποιήσεις και τακτοποιήσεις αυθαίρετων κτισμάτων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τους φορολογούμενους.

Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης Ε9 λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου και όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει τουλάχιστον να επικαιρ��ποιήσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους αλλά και να δηλώσουν τις νομιμοποιημένες επιφάνειες αυθαιρέτων.

Από τη δήλωση αυτή θα οδηγηθούν σε πρόσθετο φόρο ακίνητης περιουσίας και μεγαλύτερο τεκμήριο διαβίωσης.

Το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τους φορολογούμενους κωδικοποίησε τις υποχρεώσεις όσων προχώρησαν σε νομιμοποίηση αυθαιρέτου ή τακτοποίηση ημιυπαίθριου χώρου.

Ειδικότερα:

* τακτοποίηση ημιυπαίθριων με βάση το νόμο 3775/2009. Στην περίπτωση αυτή:

- οι κλειστοί ημιυπαίθριοι προστίθενται στους κύριους χώρους

- τα αυθαίρετα κτίσματα αναγράφονται στην πραγματική κατάστασή τους.

* τακτοποίηση ημιυπαίθριων με βάση το Ν. 3843/2010. Στην περίπτωση αυτή:

- δεν απαιτείται η προσθήκη των ημιυπαίθριων στους κύριους χώρους, εφόσον δεν χρειάζεται η αναγραφή τού εν λόγω ακινήτου στο Ε9 από άλλη αιτία. Αν, ωστόσο, έχουν δηλωθεί οι ημιυπαίθριοι χώροι σε προηγούμενο έντυπο Ε9 ως κύριοι ή βοηθητικοί, τότε δεν διαγράφονται

- όταν απαιτείται η αναγραφή στο Ε9 ακινήτου από άλλη αιτία, κατά την αναγραφή του συμπεριλαμβάνοντα�� τα τ.μ. τού ημιυπαίθριου στους κύριους χώρους του ακινήτου

- δεν απαιτείται η αναγραφή των τακτοποιούμενων χώρων, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, που είχαν δηλωθεί είτε σύμφωνα με τη χρήση τους είτε ως βοηθητικοί, εφόσον δεν απαιτείται η αναγραφή τού εν λόγω ακινήτου στο Ε9 από άλλη αιτία

- όταν οι ��ακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, δεν έχουν δηλωθεί στο Ε9, οι χώροι αυτοί αναγράφονται στη δήλωση Ε9 ως χώροι κύριας χρήσης.

* νομιμοποίηση με βάση το Ν. 4014/2011. Στην περίπτωση αυτή:

- αυθαίρετα κτίσματα δηλώνονται στο Ε9 στην πραγματική κατάστασή τους, το επόμενο έτος από την "τακτοποίηση".

- οι κλειστοί ημιυπαίθριοι προστίθενται στους κύριους χώρους.

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση Ε9 είναι όσοι φορολογούμενοι είχαν μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους το 2012.
Θα πρέπει, επίσης, όλοι να επικαιροποιήσουν και οριστικοποιήσουν την εικόνα της εκτός σχεδίου και οικισμού μη δομημένης ακίνητης περιουσίας τους καθώς με βάση τη δήλωση Ε9 θα φορολογηθούν για πρώτη φορά και τα αγροτεμάχια.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Παράδειγμα 1ο
Ο κ. Α. έκλεισε τον ημιυπαίθριο χώρο του 15 τ.μ. του διαμερίσματός του 85 τ.μ. εντός του έτους 2008. Τακτοποίησε τον ημιυπαίθριο χώρο με το ν. 3775/2009.
Ο κ. Α. οφείλει από το έτος 2009, να αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων το διαμέρισμά του με επιφάνεια 100 τ.μ. (85+15=100)
Παράδειγμα 2ο
Ο κ. Β. δεν είχε δηλώσει στους βοηθητικούς χώρους, ημιυπαίθριο χώρο 10 τ.μ., που βρίσκεται σε δηλωθέν διαμέρισμα κυρίων χώρων 70 τ.μ. Ο ημιυπαίθριος αυτός χώρος τακτοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2010, με το ν. 3843/2010. Ο κ. Β. μεταβίβασε την ψιλή κυριότητα στην κόρη του με γονική παροχή, το Δεκέμβριο του 2011.
Το έτος 2011 ο κ. Β δεν απαιτείται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων, για να προσθέσει τα τ.μ. του ημιυπαίθριου χώρου, στα τ.μ. των κυρίων χώρων του διαμερίσματός του
Το έτος 2012 ο κ. Β. στη δήλωση στοιχείων ακινήτων που θα υποβάλλει για να τροποποιήσει το είδος του εμπράγματου δικαιώματος, θα συμπεριλάβει στους κύριους χώρους του διαμερίσματός του και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαίθριου (δηλαδή κύριοι χώροι διαμερίσματος 80 τ.μ.)
Το έτος 2012 η κόρη, στη δήλωση στοιχείων ακινήτων που θα υποβάλλει για να δηλώσει το ακίνητο που απέκτησε, θα συμπεριλάβει στους κύριους χώρους του διαμερίσματός της και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαιθρίου (δηλαδή κύριοι χώροι διαμερίσματος 80 τ.μ.).
Παράδειγμα 3ο
Ο κ. Γ. δεν είχε δηλώσει τον κλειστό ημιυπαίθριο χώρο 20τ.μ. που βρίσκεται σε δηλωθέν διαμέρισμα κυρίων χώρων 110 τ.μ. Ο ημιυπαίθριος αυτός χώρος τακτοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2011, με το ν. 3843/2010. Δεν υπήρχε άλλη μεταβολή του ακινήτου εντός του έτους 2011. Τον Οκτώβριο του 2012 το διαμέρισμα πωλήθηκε στην κα. Δ.
Το έτος 2012, δεν απαιτείται ο κ. Γ. να υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων για να προσθέσει στους κύριους χώρους του ακινήτου τον τακτοποιημένο ημιυπαίθριο.
Το έτος 2013, στη δήλωση στοιχείων ακινήτων που θα πρέπει να υποβάλλουν:
• Ο κ. Γ. θα διαγράψει το ακίνητο αναγράφοντάς το όπως το είχε δηλώσει αρχικά (δηλαδή χωρίς τα τ.μ. του ημιυπαιθρίου, αλλά βάσει του ΑΤΑΚ του ακινήτου)
• Η κα. Δ. θα δηλώσει το ακίνητο που απέκτησε, συμπεριλαμβάνοντας στους κύριους χώρους του διαμερίσματός του και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαιθρίου. (δηλαδή κύριοι χώροι διαμερίσματος 130 τ.μ.)
Παράδειγμα 4ο
Ο κ. Ε. τακτοποίησε το έτος 2011 ισόγειο χώρο, με το ν. 3843/2010 – ο οποίος σύμφωνα με την άδεια οικοδομής ήταν αποθήκη – σε κατοικία. Η αποθήκη δεν είχε δηλωθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Τον Ιούλιο του 2011, μίσθωσε το χώρο αυτό για επαγγελματική στέγη.
Το έτος 2012, ο κ. Ε. υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων και να αναγράψει τον χώρο αυτόν, που μετέτρεψε σε χώρο κύριας χρήσης, ως επαγγελματική στέγη (γιατί έχει μισθωθεί ως επαγγελματική στέγη).
Παράδειγμα 5ο
Η κα. Ζ. υπέβαλε αίτηση τακτοποίησης το έτος 2012 υπογείου χώρου σε κατοικία, ο οποίος σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ήταν αποθήκη,. Στη δήλωση στοιχείων ακινήτων είχε αναγράψει το χώρο αυτό ως αποθήκη.
Το έτος 2013, ο η κα. Ζ. υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων και να αναγράψει τον χώρο αυτόν, που μετέτρεψε σε χώρο κύριας χρήσης , ως κατοικία

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top