«Ναι» στην εκταμίευση των 767 εκατ. για την Ελλαδα από το Eurogroup

Η Ελλάδα εξετάζει την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου προς το ΔΝΤ

ΕΕ

Δόθηκε από το Eurogroup το πράσινο φως για την εκταμίευση της δόσης από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων. Το ποσό των 767 εκ. ευρώ θα εκταμιευθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη του εκτελεστικού συμβουλίου του ΕΜΣ.

Eurogroup: Η συνεδρίαση για την αποτίμηση της κρίσης Covid-19

Ακολουθεί η δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα: 

«Το Eurogroup συζήτησε την πρόοδο της Ελλάδας στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τις μακροοικονομικές προοπτικές της, βάσει της δωδέκατης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου.

Ύστερα από μια απότομη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας το 2020, οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής δείχνουν σημαντική οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα φέτος και το 2022 και 2023. 

Τα έγκαιρα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης που έλαβαν οι ελληνικές αρχές έχουν αμβλύνει τις επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. 

Οι προσπάθειες των αρχών υποστηρίχθηκαν από τα νέα μέσα της ΕΕ, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης (Next Generation EU) και η SURE, που θεσπίστηκαν μετά την πανδημία με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεών της και τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. 

Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας αναμένεται να δώσει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση και να αποτελέσει τη βάση για την εδραίωση των προσπαθειών προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
 
Χαιρετίζουμε τις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις πολιτικής που επιτεύχθηκαν υπό τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας Covid-19 και των καταστροφικών πυρκαγιών τον Αύγουστο του 2021. 

Ειδικότερα, χαιρετίζουμε την εκπλήρωση της ειδικής δέσμευσης στον τομέα της δημόσιας δημοσιονομικής διαχείρισης με την καθιέρωση του σχεδίου λογαριασμών για την κεντρική διοίκηση και την υιοθέτηση αντιμονοπωλιακών μέτρων στον τομέα της ενέργειας, η οποία ολοκληρώνει τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για τον τομέα αυτό. 

Επιπλέον, έχει επιτευχθεί καλή πρόοδος στην απλούστευση της αδειοδότησης επενδύσεων, της ιδιωτικοποίησης και της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων, της κοινωνικής πρόνοιας και της δημόσιας διοίκησης.
 
Η αβεβαιότητα που συνεπάγεται η πανδημία εξακολουθεί να υφίσταται και υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η αποφασιστική αντιμετώπιση των υφιστάμενων μεσοπρόθεσμων κινδύνων και προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 12η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας. 

Ενθαρρύνουμε τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν και να προωθήσουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Σημειώνουμε επίσης ορισμένες καθυστερήσεις στους τομείς της δικαιοσύνης και της υγείας και καλούμε τις αρχές να επιταχύνουν την πρόοδο για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων στους τομείς αυτούς. Τα θέματα αυτά θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup χαιρετίζει την εκτίμηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία, η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεών της και ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβεβαίωση της αποδέσμευσης της έκτης δόσης των μέτρων για το χρέος που εξαρτώνται από την πολιτική.

Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, η Ομάδα Εργασίας του Eurogroup και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) αναμένεται να εγκρίνουν τη μεταφορά των ισοδύναμων ποσών εισοδήματος SMP-ANFA και τη μείωση στο μηδέν του περιθωρίου επιτοκίου step-up για ορισμένα δάνεια του EFSF. 

Αναμένουμε την 13η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τον Φεβρουάριο του 2022.

To Εurogroup χαιρετίζει την πρόοδο στην Ελλάδα 

To Eurogroup ενημερώθηκε ότι η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρης αποπληρωμής του εναπομείναντος ποσού του ανεξόφλητου δανείου της προς το ΔΝΤ, καθώς και μερική προπληρωμή των δανείων της στο πλαίσιο της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF), η οποία θα αντιστοιχούσε στις πληρωμές κεφαλαίου που θα έπρεπε να καταβληθούν το 2022 και το 2023 στο πλαίσιο του GLF, με σκοπό να έχει θετικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας».

Ρεπορτάζ: Μαρία Ψαρά

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top