Κομισιόν: Πρόγραμμα 60 εκ. ευρώ για στήριξη των μικρομεσαίων στην Ελλάδα 

Νέα επικεφαλής του γραφείου της στην Αθήνα

ευρώ χρήματα

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Μείωση και των εξαγωγών κατά 9,3% λόγω της πανδημίας 

Συγκεκριμένα η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο, i) η στήριξη δεν θα υπερβεί τα 1,8 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και ii) η ενίσχυση θα χορηγηθεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο και ως εκ τούτου το ενέκρινε.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το καθεστώς απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει σε θεματικούς τομείς συμβατούς με τη Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) της Ελλάδας.

Όλο το ημερολόγιο για το άνοιγμα της αγοράς 

 
Η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Στόχος του μέτρου είναι να συμβάλει στη διασφάλιση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αντιστοιχεί στο 80 % των δαπανών κεφαλαίου κίνησης για το έτος αναφοράς 2019 ή 2020. Το μέτρο απευθύνεται σε όλους τους τομείς πλην του χρηματοπιστωτικού, της πρωτογενούς γεωργίας και των κλάδων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Νέα επικεφαλής του γραφείου της  Κομισιόν στην Αθήνα

Επιπλέον το Κολέγιο διόρισε νέα επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κομισιόν στην Ελλάδα την Νίοβη Ρίνγκου με έναρξη θητείας από τις 16 Μαΐου 2021.

Η Νιόβη Ρίνγκου είναι Ελληνίδα υπήκοος, με ισχυρό κατά την Κομισιόν, υπόβαθρο πολιτικής, δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης αλλά και νομική εμπειρογνωμοσύνη της σε θέματα ΕΕ στη νέα της λειτουργία.

Από το 2014, εργάζεται στη Διεύθυνση Πολιτικής Δικαιοσύνης και Κράτους Δικαίου - Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST), όπου διορίστηκε ως επικεφαλής μονάδας το 2018. Από το 2002, εργάζεται στη ΓΔ JUST, όπου ήταν η πρώτη αναπληρωτής επικεφαλής μονάδας στη μονάδα προστασίας δεδομένων και στη μονάδα πολιτικής δικαιοσύνης.

Προσχώρησε στην Κομισιόν το 1989, στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, όπου εργάστηκε για τον προγραμματισμό και το συντονισμό του προγράμματος «Διάλογος με τους πολίτες». Εργάστηκε κυρίως για την πρώτη εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των πολιτών στην ενιαία αγορά. Προηγουμένως, εργάστηκε για την εναρμόνιση του εταιρικού δικαίου. Η Ν.Ρίνγκου είναι δικηγόρος που αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού I Panthéon-Sorbonne όπου ειδικεύτηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (DEA).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top