Αυξήθηκε 12,1% η κατανάλωση των νοικοκυριών στην ευρωζώνη  

Ύστερα από τη μείωση 10,3 % το προηγούμενο τρίμηνο λόγω κορωνοϊού 

καταναλωτές σούπερ μάρκετ

Η κατά κεφαλήν πραγματική κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 12,1% στη ζώνη του ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2020, μετά από μείωση 10,3% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 κατά 4,3%, μετά από μείωση 2,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Eurostat: Πόσοι Έλληνες δεν μπόρεσαν να θερμάνουν το σπίτι τους το 2019

Στην ΕΕ, η πραγματική κατά κεφαλή κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 11,4% το τρίτο τρίμηνο του 2020, μετά από μείωση 9,9% το προηγούμενο τρίμηνο. Ταυτόχρονα, το κατά κεφαλήν πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 3,8% το τρίτο τρίμηνο του 2020, μετά από μείωση 2,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 4,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,8% στην ΕΕ. Και στις δύο περιπτώσεις, ο κύριος λόγος ήταν η σημαντική ανάκαμψη των μισθών. Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και το μικτό εισόδημα των νοικοκυριών και των εσόδων από ακίνητα και άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις συνέβαλαν θετικά, σε αντίθεση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Αντίθετα, οι τρέχοντες φόροι και οι καθαρές κοινωνικές εισφορές είχαν ισχυρή αρνητική συμβολή που εξασθένισε την αύξηση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ η συμβολή των κοινωνικών παροχών ήταν επίσης αρνητική.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ  

Επιπλέον, το τρίτο τρίμηνο του 2020, το ποσοστό αποταμίευσης μειώθηκε κατά 7,2 εκατοστιαίες μονάδες στη ζώνη του ευρώ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στην ΕΕ, μειώθηκε κατά 7,3 ποσοστιαίες μονάδες. Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2020. Οι υψηλότερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Πολωνία (-11,9 ), το Βέλγιο και τη Γαλλία (από -10,7), και οι χαμηλότερες στη Σουηδία (-0,1), την Αυστρία (-1,8) και την Τσεχία (-2,5).

Σταθερός στο -0.3% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Σε όλες τις περιπτώσεις, η μείωση του ποσοστού αποταμίευσης εξηγείται από την ισχυρή ανάκαμψη των ατομικών καταναλωτικών δαπανών. Η αύξηση των ατομικών καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών ήταν η πιο έντονη στην Ισπανία (+ 19,9%) και τη Γαλλία (+ 18,7%). Ταυτόχρονα, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως στην Αυστρία (+ 11,4%) και τη Σουηδία (+ 10,3%).

ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ  

Το τρίτο τρίμηνο του 2020, το ποσοστό επενδύσεων αυξήθηκε κατά 0,8 μονάδες στη ζώνη του ευρώ και 1,0 μονάδες στην ΕΕ. Μεταξύ των κρατών μελών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, πέντε κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση του ποσοστού επενδύσεων των νοικοκυριών, με τις υψηλότερες τιμές στην Ιταλία (+2,1), τη Γαλλία (+1,9) και το Βέλγιο (+1,1 ).

Eurostat: 7,6% ανεργία στην ΕΕ τον Οκτώβρη - 16,8% στην Ελλάδα τον Αύγουστο

Το ποσοστό επένδυσης των νοικοκυριών παρέμεινε σταθερό στη Δανία και την Πορτογαλία και μειώθηκε σε έξι κράτη μέλη, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να παρατηρούνται για τις Κάτω Χώρες (-0,7), τη Σουηδία και τη Φινλανδία (από -0,5). Το τρίτο τρίμηνο του 2020, το ποσοστό επένδυσης αυξήθηκε κατά 0,8  μονάδες στη ζώνη του ευρώ και 1,0 μονάδες στην ΕΕ.

Μεταξύ των κρατών μελών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, πέντε κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση του ποσοστού επενδύσεων των νοικοκυριών, με τις υψηλότερες τιμές στην Ιταλία (+2,10, τη Γαλλία (+1,9) και το Βέλγιο (+1,1). Το ποσοστό επένδυσης των νοικοκυριών παρέμεινε σταθερό στη Δανία και την Πορτογαλία και μειώθηκε σε έξι κράτη μέλη, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να παρατηρούνται για τις Κάτω Χώρες (-0,7), τη Σουηδία και τη Φινλανδία (από -0,5).
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top