Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου: Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

Ποια κτίρια πρέπει να βγάλουν

Στη ζωή μας μπαίνει και επίσημα μπαίνει από την 1η Φεβρουαρίου η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, καθώς παύει να είναι προαιρετική και θα είναι υποχρεωτική.

Τη διαδικασία συμπλήρωσης αναλαμβάνει υποχρεωτικά μηχανικός, με την ευθύνη και τον έλεγχο για όσα δηλώνονται και αναφέρονται στα έγγραφα. που του παραδίδει ο ενδιαφερόμενος πολίτης.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

•    τα στελέχη των Οικοδομικών Αδειών, Αδειών Δόμησης και λοιπών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, με τις αναθεωρήσεις και ενημερώσεις τους

•    τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων

•    τα σχέδια που συνοδεύουν τις πράξεις και αποτυπώνουν την ιδιοκτησία, δηλαδή κατόψεις των ορόφων που καταλαμβάνει, χαρακτηριστικές τομές και όψεις, καθώς και τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται

•    το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. (Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου), την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή/και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους περί αυθαιρέτων,

•    το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ή τμημάτων αυτού

•    το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί

•    τον πίνακα χιλιοστών, εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστους χώρους

•    τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτηρίου, εφόσον υπάρχει.

Ποια κτίρια πρέπει να βγάλουν

1) Όλα τα νέα κτήρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες, καθώς και

2) Τα παλαιότερα κτήρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους.

3) Τα αυθαίρετα για την περαίωση των δηλώσεων.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top