Προσλήψεις τώρα: 227 θέσεις εργασίας σε Δημόσιο και Φορείς

Δείτε πότε λήγουν οι διορίες για τις αιτήσεις

προσλήψεις

Έως το τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, θα είναι ανοικτές οι προκηρύξεις για 227 θέσεις εργασίας σε Δήμους και Φορείς της χώρας.

Οι αιτήσεις αφορούν διάφορους τομείς, με κύριο αυτόν της καθαριότητας (πάνω από 120 θέσεις), ενώ καλύπτουν και άλλες ειδικότητες, όπως: αρχαιολόγοι, τεχνικοί συντήρησης αρχαιοτήτων, εξειδικευμένοι εργάτες ή γενικών καθηκόντων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το dimosio.gr:

 • Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη 88 ΥΕ Καθαριστών Σχολικών Μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/10/2020-03/11/2020

 • Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Επικοινωνία: 22713 50815, 22713 50817

 • Ο Δήμος Καισαριανής ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/10/2020-03/11/2020

Επικοινωνία: 213 2010741, 213 2010775

 • Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02/11/2020-04/11/2020

Επικοινωνία: 23730 25887, 23730 25533 Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας 9 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/10/2020-04/11/2020

Επικοινωνία: 26513 61335, 26513 61349

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 2 μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων 1 ΠΕ Αρχιτέκτονας – Μηχανικός 3 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 30-10-2020 έως 05-11-2020.

Επικοινωνία: 22510 22087

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 2 ΠΕ Αρχαιολόγων 1 ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 30-10-2020 έως 05-11-2020.

Επικοινωνία: 28410 22462

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΥΕ εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 27/10/2020 έως 05/11/2020.

Επικοινωνία: 2510 222246

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 27/10/2020 έως 03/11/2020.

Επικοινωνία: 2831023653, 58842

 • Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02/11/2020-03/11/2020

Επικοινωνία: 210 5701103

 • Το Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/10/2020-06/11/2020

 • Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. 2 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες.

2 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 02-11-2020 έως και 06-11-2020.

Επικοινωνία: 210 3215548

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 02.11.2020 έως 06.11.2020.

Επικοινωνία: 26810 24636

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

6 ΥΕ Εργάτες Εξειδικευμένοι σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών σε οικοδομικές εργασίες με πέτρα ή σε κοπή και κατεργασία μαρμάρου και ελλείψει αυτών σε οικοδομικές εργασίες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 2-11-2020 έως 6-11-2020.

Επικοινωνία: 2510 228689

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα διάρκειας τριών (3) μηνών και με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης για την ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής. 1 ΠΕ Αρχαιολόγος 1 ΠΕ Πληροφορικής

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 02-11- 2020 έως και 06-11-2020.

Επικοινωνία: 210 3213571

 • Ο Δήμος Αργοστολίου ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 17/06/2021

Επικοινωνία: 26710 22933 (εσ, 26)

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 30/10/2020 έως 05/11/2020.

Επικοινωνία: 22710 44238 , 22710 44738 , 22710 44650

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 30.10.2020 έως 05.11.2020.

Επικοινωνία: 26810 24636

 • Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ΥΕ Καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/11/2020-05/11/2020

Επικοινωνία: 27413 61000

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top