Κορωνοϊός: Σε ποιες περιοχές «παγώνει» ο ΦΠΑ τον Οκτώβριο

Μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 δεν υπάρχει υποχρέωση πληρωμής

Χρήματα και αριθμομηχανή

«Παγώνει» η πληρωμή του ΦΠΑ για τον Οκτώβριο για τις περιοχές σε «κόκκινο» συναγερμό, δηλαδή για τις περιοχές στο επίπεδο 4.

Σύμφωνα με την απόφαση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, παρατείνονται μέχρι και την 30-04-2021, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 01-10-2020 έως 30-10-2020.

Λήγει στις 31/10/2020 η προθεσμία ένταξης στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» 

Παράλληλα, «παγώνουν» και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30-10-2020 για τις επιχειρήσεις που σωρευτικά έχουν:

  • ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020
  • έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες

Από την εφαρμογή της απόφασης εξαιρούνται:

α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους

δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του

ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ 

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για το «πάγωμα» του ΦΠΑ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top