Μείωση κατά 11,8% του ΑΕΠ και κατά 2,9% της απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ

Στο -14% και -3,2%, αντίστοιχα, στην Ελλάδα

Κέρματα

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μέτρα περιορισμού του COVID-19 στα περισσότερα κράτη μέλη, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 11,8% στη ζώνη του ευρώ, κατά 11,4% στην ΕΕ, 11,6% στην Κύπρο και 14% στην Ελλάδα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με εκτίμηση που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές ήταν μακράν οι μεγαλύτερες μειώσεις που παρατηρήθηκαν από την έναρξη των χρονολογικών σειρών το 1995. Το πρώτο τρίμηνο του 2020, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,7% στη ζώνη του ευρώ κατά 3,3% στην ΕΕ, 2,1% στην Κύπρο και 0,7% στην Ελλάδα.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 14,7% στη ζώνη του ευρώ, κατά 13,9% στην ΕΕ, κατά -11,9 στην Κύπρο και 15,2% στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2020, μετά από -3,2%, -2,7%, + 0,8% και -0,5% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτές ήταν επίσης μακράν οι πιο έντονες μειώσεις από την έναρξη των χρονοσειρών το 1995.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η Ισπανία (-18,5%) κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από την Κροατία (-14,9%), την Ουγγαρία (-14,5%), την Ελλάδα (-14,0%), Πορτογαλία (-13,9%) και Γαλλία (-13,8%). Οι χαμηλότερες μειώσεις του ΑΕΠ παρατηρήθηκαν στη Φινλανδία (-4,5%), τη Λιθουανία (-5,5%) και την Εσθονία (-5,6%), ακολουθούμενες από την Ιρλανδία (-6,1%), τη Λετονία (-6,5%) και τη Δανία (-6,9% ).

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, οι τελικές καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 12,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 12,0% στην ΕΕ (μετά από -4,5% στη ζώνη του ευρώ και -4,2% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο). Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου μειώθηκε κατά 17,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 15,4% στην ΕΕ (μετά από -5,2% και -4,6% αντίστοιχα). Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 18,8% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ (μετά από -3,9% και -3,2% αντίστοιχα). Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 18,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 17,8% στην ΕΕ (μετά από -3,2% και -2,8% αντίστοιχα).

Οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών είχαν πολύ ισχυρή αρνητική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ (-6,6 και -6,3 εκατοστιαίες μονάδες αντίστοιχα) και η συμβολή του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου ήταν επίσης έντονα αρνητική και στις δύο ζώνες ( -3,8 και -3,4  αντίστοιχα). Οι συνεισφορές από το εξωτερικό ισοζύγιο και τις τελικές δαπάνες της κυβέρνησης ήταν επίσης αρνητικές και στις δύο ζώνες, ενώ η συμβολή των αλλαγών στα αποθέματα ήταν ελαφρώς θετική στη ζώνη του ευρώ και ελαφρώς αρνητική στην ΕΕ.

Η πανδημία COVID-19 είχε επίσης ισχυρό αντίκτυπο στα επίπεδα του ΑΕΠ. Με βάση τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, οι όγκοι του ΑΕΠ ήταν σημαντικά χαμηλότεροι από τα υψηλότερα επίπεδα του τέταρτου τριμήνου του 2019 (-15,1% στη ζώνη του ευρώ και -14,3% στην ΕΕ). Αυτό αντιστοιχεί στα χαμηλότερα επίπεδα από το πρώτο τρίμηνο του 2005 για τη ζώνη του ευρώ και το τρίτο τρίμηνο του 2009 για την ΕΕ. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΑΕΠ ήταν 10,2% χαμηλότερο από το επίπεδο του τέταρτου τριμήνου του 2019, το οποίο είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το τέταρτο τρίμηνο του 2014.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την Eurostat, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 2,9% στη ζώνη του ευρώ, κατά 2,7% στην ΕΕ, 0,9 στην Κύπρο και 3,2% στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτές ήταν οι πιο έντονες μειώσεις που παρατηρήθηκαν από την έναρξη των χρονοσειρών το 1995. Το πρώτο τρίμηνο του 2020, η απασχόληση είχε μειωθεί κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ ενώ ήταν αμετάβλητη στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση μειώθηκε κατά 3,1% στη ζώνη του ευρώ, κατά 2,9% στην ΕΕ, 1,1% στην Κύπρο και 3,4% στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2020, μετά + 0,4% στις δύο ζώνες, +2.4 και +0.7 στην Κύπρο και την Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2020. Αυτές ήταν επίσης οι μεγαλύτερες μειώσεις που παρατηρήθηκαν από την έναρξη των χρονοσειρών το 1995.

Ενώ ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στην απασχόληση ατόμων ήταν ακόμη σχετικά μέτριος λόγω των κυβερνητικών καθεστώτων στήριξης, οι μειώσεις στις ώρες εργασίας ήταν πολύ πιο έντονες. Οι ώρες εργασίας μειώθηκαν κατά 12,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 10,7% στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι μειώσεις ήταν 16,6% στη ζώνη του ευρώ και 13,8% στην ΕΕ αντίστοιχα. Και οι δύο ήταν μακράν οι πιο απότομες μειώσεις από την αρχή της χρονικής σειράς καταγραφής στοιχείων.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η απασχόληση σε άτομα μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, εκτός από τη Μάλτα (+ 0,6%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ισπανία (-7,5%), στην Ιρλανδία (-6,1%), στην Ουγγαρία (-5,3%) και στην Εσθονία (-5,1%). Η μείωση των ωρών εργασίας ήταν γενικά πολύ πιο έντονη για όλα τα κράτη μέλη.

Με βάση τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, η Eurostat εκτιμά ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2020, 203,1 εκατομμύρια άτομα απασχολούνταν στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 155,6 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε σχέση με την πανδημία COVID-19, η απασχόληση σε άτομα μειώθηκε κατά 5,1 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ (-3,2%) και κατά 6,1 εκατομμύρια (-2,9%) στην ΕΕ σε σύγκριση με τα υψηλότερα επίπεδα του τέταρτου τριμήνου του 2019. Αυτά είναι τα χαμηλότερα επίπεδα από το πρώτο τρίμηνο του 2017 και για τις δύο περιοχές. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ο αριθμός των ωρών εργασίας ήταν 16,4% χαμηλότερος στη ζώνη του ευρώ και 13,5% χαμηλότερος στην ΕΕ. Αυτά είναι τα χαμηλότερα επίπεδα από την αρχή των χρονοσειρών το 1995.

Ο συνδυασμός δεδομένων ΑΕΠ και απασχόλησης επιτρέπει την εκτίμηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Η ανάλυση της ανάπτυξης σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο των προηγούμενων ετών δείχνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας (με βάση τους μισθωτούς) κυμάνθηκε περίπου στο 1% και για τις δύο ζώνες μεταξύ του 2013 και του 2018. Σε σχέση με την πανδημία COVID-19, σημειώθηκε απότομη μείωση παραγωγικότητα με βάση τα άτομα κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2020, καθώς το ΑΕΠ μειώθηκε απότομα, ενώ ο αντίκτυπος στην απασχόληση των ατόμων ήταν ακόμη σχετικά μέτριος. Με βάση τις ώρες εργασίας, ο αντίκτυπος στην παραγωγικότητα ήταν περιορισμένος. Στη ζώνη του ευρώ σημειώθηκε μια μικρή αύξηση καθώς οι ώρες εργασίας μειώθηκαν πιο έντονα από το ΑΕΠ, σε αντίθεση με την ΕΕ, όπου η παραγωγικότητα μειώθηκε ελαφρά.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top