Προκαταβολή φόρου: Σε ισχύ οι νέοι μειωμένοι συντελεστές

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ με παραδείγματα

Σε ισχύ έχουν τεθεί από σήμερα οι νέοι μειωμένοι συντελεστές της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Το ποσό της μείωσης έχει ήδη εμφανιστεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet και μπορεί να φτάσει έως το 100%, ανάλογα την περίπτωση.

Τέλος η χαρτούρα: Έρχονται εικονικές ταμειακές με αποδείξεις σε sms

Η προκαταβολή του φόρου μειώνεται ανάλογα με τη μείωση του τζίρου, που υπέστη η κάθε επιχείρηση ή επαγγελματίας στο διάστημα από την εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας για Αύγουστο και Σεπτέμβριο

Ειδικότερα μειώνεται ως εξής:

– κατά 30% για μείωση τζίρου 5-15%

– κατά 50% για μείωση τζίρου 15,1-25%

– κατά 70% για μείωση τζίρου 25,1-35%

– κατά 100% για μείωση τζίρου μεγαλύτερη από 35%

Παράλληλα, μηδενική προκαταβολή φόρου θα έχουν οι:

–     Εποχικές επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα, που υπόκεινται σε ΦΠΑ. Εποχικές θεωρούνται όσες πραγματοποίησαν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου του 2019.

– Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παραδείγματα

- Έστω επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) εμφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαμήνου 2019 80.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα εμφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαμήνου 2020 60.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η ποσοστιαία μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ που έχει επέλθει κατά το 1ο εξάμηνο 2020 συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο 2019 είναι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και επομένως, με βάση τις ως άνω διατάξεις, η επιχείρηση δικαιούται μείωση προκαταβολής φόρου πενήντα τοις εκατό (50%) για το φορολογικό έτος 2019.

- Έστω επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) που ανήκει στον τριτογενή τομέα της οικονομίας (όπως αυτός ορίζεται στην Α1186/2020, Β' 3327, ήτοι περιλαμβάνεται στους τομείς Ζ' έως και ΙΘ' της εθνικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008) που ορίζονται στην ΑΥΟ ΠΟΛ 1133/2008, όπως ισχύει) εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών ΦΠΑ για το 2019 120.000 ευρώ, εκ των οποίων στο τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 αντιστοιχούν 70.000 ευρώ, δηλαδή ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους. Στην περίπτωση αυτή μηδενίζεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που υπολογίζεται στη δήλωση για το φορολογικό έτος 2019.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top