Ματαιώνονται οι πλειστηριασμοί έως 31 Ιουλίου

Ολόκληρη η τροπολογία

Ακίνητα Αθήνα

Ματαιώνονται οι πλειστηριασμοί από 1η Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τροπολογία, που κατέθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας.

Στην τροπολογία προβλέπεται πως ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα επαναπροσδιορίζει της ματαιωθείσες υποθέσεις.

Εξάλλου, ως το τέλος Ιουνίου ψηφίζεται ο νέος πτωχευτικός νόμος.

Ειδικότερα, με την τροπολογία ρυθμίζονται ζητήματα για τον τρόπο επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, οι εργασίες των οποίων ανεστάλησαν προσωρινά με διαδοχικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση της -από 11 Μαρτίου 2020- Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Ακίνητα: Πώς θα καλύπτονται τα χαμένα ενοίκια στους ιδιοκτήτες

Η τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των διαδίκων με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των εξόδων των διαδίκων που προκύπτουν από τη ματαίωση των υποθέσεων.

Ακόμα, λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή του συγχρωτισμού σε όλα τα δικαστήρια (όλων των βαθμών) της χώρας. Τα μέτρα χωρίζονται σε τέσσερα κεφάλαια. Ειδικότερα:

1. Το πρώτο αφορά την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες της αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών, καθώς και τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα την 9η Μαρτίου 2020 στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

2. Το δεύτερο την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων.

3. Το τρίτο αφορά διατάξεις σχετικές με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

4. Το τέταρτο αφορά διατάξεις για τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top