Φοιτητικό επίδομα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Ποιοι δικαιούνται τα 1.000 ευρώ

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά

Φοιτητής σε βιβλιοθήκη

Μέχρι τις 4 Ιουλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα των 1.000 ευρώ στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, η οποία «άνοιξε» σήμερα.

Οι αιτήσεις αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και γίνονται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα του υπουργείου.

Το επίδομα αφορά φοιτητές που μένουν σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών τους, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας τους, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Ξεκινούν την Τρίτη οι αιτήσεις

Τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια

Για να είναι κάποιος δικαιούχος του φοιτητικού επιδόματος, θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός).

Όσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια, οι γονείς του φοιτητή (ή ο ίδιος) θα πρέπει να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων), που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. αθροιστικά (με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων).

Οι προϋποθέσεις για να μπορείτε να λάβετε το φοιτητικό επίδομα

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνετε αίτηση είναι να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση, ενώ ο φοιτητής θα πρέπει:

-    να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-    να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ

-    να είναι κάτοχος ΑΦΜ

-    να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα (δεν ισχύει για πρωτοετείς φοιτητές).

Πώς κάνετε αίτηση για το φοιτητικό επίδομα

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή

β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του/της συζύγου και του φοιτητή, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής (σύμφωνα με το άρθρο 2 ΚΥΑ)

γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου

δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Τι γίνεται εάν η αίτηση για το επίδομα γίνεται από γονείς που είναι διαζευγμένοι

Στην περίπτωση διαζευγμένων (ή εν διαστάσει) συζύγων, η αίτηση γίνεται από τον γονέα, ο οποίος εμφανίζει τον φοιτητή ως προστατευόμενο μέλος.

Τι γίνεται εάν δεν έχετε Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Εάν για κάποιο λόγο ο φοιτητής δεν έχει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, τότε θα πρέπει να αιτηθεί και να παραλάβει την ταυτότητά του, προτού προχωρήσει την αίτηση.

Τι γίνεται εάν απορριφθεί η αίτησή σας για το φοιτητικό επίδομα

Μπορείτε να υποβάλετε έντυπη ένσταση εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη γνωστοποίηση του απόρριψης της αίτησης, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών σας.
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top