Αναδρομικά σε ειδικά μισθολόγια: Θα δοθούν με «δώρο» μετά τα Χριστούγεννα!

Θα τα εισπράξουν με ξεχωριστό εκκαθαριστικό

Έως τις 27 Ιανουαρίου και εφάπαξ θα καταβληθούν τα αναδρομικά στα ειδικά μισθολόγια.

Η επιστροφή αφορά περίπου 400.000 δικαστικούς, ένστολους, πανεπιστημιακούς και γιατρούς του ΕΣΥ και αφορά τις κρατήσεις από 1/8/2012 έως 31/12/2016, που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Η επιστροφή των αναδρομικών συνοδεύεται και από ένα «δώρο», καθώς θα φορολογηθούν με μικρότερο συντελεστή.

Συγκεκριμένα, θα εισπραχθούν με ξεχωριστό εκκαθαριστικό και θα φορολογηθούν με συντελεστή 20%, αντί για τους συντελεστές του φόρου εισοδήματος από 22% έως 45%.

Αναδρομικά σε ειδικά μισθολόγια: Τι θα γίνει με όσους χρωστούν στην εφορία

Έτσι οι δικαιούχοι δε θα χρειαστεί να υποβάλλουν πλήθος τροποποιητικών δηλώσεων, γλιτώνοντας και την ταλαιπωρία αλλά και χρήματα.

Τι γίνεται εάν έχετε ήδη πάρει τα αναδρομικά με προσφυγή

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν λάβει -σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων- τα αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012, τα ποσά αυτά συμψηφίζονται με το εφάπαξ χρηματικό ποσό κατά το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων.

Tι γίνεται σε περίπτωση που πέθανε ο δικαιούχος

Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου, που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως και 30-06-2014, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με την παρούσα ρύθμιση, ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στους εκκαθαριστές, των προβλεπομένων κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. 
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top