Αδήλωτη εργασία: Τι περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο

Προβλέπονται και εκπτώσεις στο πρόστιμο

Αχτσιόγλου

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αδήλωτη εργασία, το πρόστιμο ορίζεται στα 10.500 ευρώ. 

«Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο της παρ. 1, ανά εργαζόμενο, επιβάλλεται προσαυξημένο ως εξής:

α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση, και

β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση από αυτήν της περ. α΄. που διαπιστώνεται σε έλεγχο διενεργούμενο σε διαφορετική ημερομηνία».

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται και εκπτώσεις στο πρόστιμο εάν ο εργοδότης προχωρήσει στην πρόσληψη των αδήλωτων εργαζομένων.
εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων  το πρόστιμο μειώνεται ως εξής:

α) στο ποσό των 7.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών,
 
β) στο ποσό των 5.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, και
 

γ) στο ποσό των 3.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top