Χρέη στο Δημόσιο: Ποιοι δικαιούνται έως 120 δόσεις – Πότε διαγράφονται οι οφειλές

Για οφειλές που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Χρέη στο Δημόσιο: Ποιοι δικαιούνται έως 120 δόσεις

Σε έως 120 δόσεις θα μπορούν να αποπληρώνουν τις οφειλές τους οι επιχειρήσεις με χρέη προς το Δημόσιο όταν εντάσσονται στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τη συμμετοχή του Δημοσίου ως πιστωτή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017.

Η λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού ξεκινά από την Πέμπτη 3 Αυγούστου.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ περιγράφει περιπτώσεις όπου κάποιος οφειλέτης χρωστά όχι μόνο στο δημόσιο αλλά και σε τρίτους (τράπεζες, προμηθευτές, εργαζομένους κλπ), οι οποίοι διαπραγματεύονται συναποφασίζουν για την τύχη των χρεών του οφειλέτη.

Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση χάνεται αν δεν πληρωθούν τρεις δόσεις ή παραλείψει να υποβάλει τρεις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος.

Ειδικότερα:

36 δόσεις για χρέη έως 3.000 ευρώ

Εφόσον το συνολικό ύψος της βασικής βεβαιωμένης έως τις 31.12.2016 οφειλής προς το Δημόσιο είναι έως 3.000 ευρώ (στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση σύμφωνα με τους ν. 4152/2013, 4174/2013,4305/2014 και 4321/2015 των οποίων οι όροι τηρούνται), προβλέπεται ότι:

i) η αποπληρωμή τους (και των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής) γίνεται τμηματικά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο,

ii) ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται πενήντα (50) ευρώ,

iii) δεν υφίσταται δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού.

Έως 120 δόσεις για οφειλές έως 20.000 ευρώ

Για βασικές οφειλές άνω των τριών χιλιάδων (3.000) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ:

i) η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο,

ii) ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ,

iii) δεν υφίσταται δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.

Διαγραφή χρεών

Αν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο το πότε δημιουργήθηκαν και βεβαιώθηκαν, και όχι με βάση το χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις.

Η διαγραφή των οφειλών του προηγούμενου εδαφίου τελεί υπό τον όρο της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς κάθε πιστωτή και της μη απώλειας, ακύρωσης ή ανατροπής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Δείτε ΕΔΩ

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top