«Κρυμμένες» ευκαιρίες για σύνταξη πριν τα 60 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

Δείτε αναλυτικά τα παραθυράκια για τους ασφαλισμένους

«Κρυμμένες» ευκαιρίες για σύνταξη πριν τα 60 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

Ευκαιρίες για σύνταξη είτε πριν από τα 67 είτε και πριν από τα 62 κρύβουν τα πολλά χρόνια ασφάλισης για 23 κατηγορίες ασφαλισμένων σε Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, Τύπου και ΙΚΑ.

Την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις μεταβατικές διατάξεις και να κλειδώσουν σύνταξη με όρια ηλικίας από 58 ως 62 ανάλογα με το Ταμείο και τα έτη ασφάλισης είναι:

1. Δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν 37 έτη συνολικής ασφάλισης, εκ των οποίων τα 25 έτη απαραίτητα ως το 2010. Πρόκειται για υπαλλήλους με πρόσληψη μετά το 1983 ή και με διαδοχική εκτός Δημοσίου, πριν από το 1983, που έβγαιναν στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας αν είχαν 37 έτη μέχρι τις 18/8/2015. Αν όμως τα 37 έτη συμπληρώνονται από 19/8/2015 και μετά, τότε βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 55ο έτος. Οι ασφαλισμένοι αυτοί υπάγονται στα όρια του πίνακα 1 του ν. 4336/2015 για όσους έχουν από 35 έτη και άνω. Για παράδειγμα, υπάλληλος με 37 έτη το 2017 θα βγει στα 57,8. Με 37 έτη το 2018 θα βγει στα 58,6. Με 37 έτη το 2019 θα βγει στα 59,5.

2. Δημόσιοι υπάλληλοι με πρόσληψη πριν από το 1983. Το όριο ηλικίας καθορίζεται από το 58ο έτος, αφού συμπληρώσουν 35ετία. Με 35 έτη το 2017 παίρνουν σύνταξη στα 59,6. Με 35 έτη το 2018 θα πάρουν σύνταξη στα 60, ενώ αν τα 25 έτη τα συμπληρώσουν το 2022, βγαίνουν στα 62 και θα χρειαστούν 40 χρόνια.

3. Δημόσιοι υπάλληλοι με πρόσληψη μετά το 1983 (χωρίς ασφάλιση πριν από το 1983) που έχουν 25ετία ως το 2010 και 35ετία μετά τις 19/8/2015. Για να πάρουν σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν κλεισμένα και τα 58 και συμπληρωμένα τα 35 έτη. Με 35 έτη το 2017, αλλά με ηλικία 58 το 2019, παίρνουν σύνταξη με τα όρια του 2019, δηλαδή στα 60,6. Με 35ετία και ηλικία 58 το 2020 βγαίνουν στα 61.

4. Δημόσιοι υπάλληλοι με πρόσληψη μετά το 1983 και 25ετία το 2011. Για να πάρουν σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν κλείσει τα 58 και να συμπληρώσουν 36 έτη. Με 36 έτη το 2017, αλλά με ηλικία 58 το 2018, παίρνουν σύνταξη με τα όρια του 2018, δηλαδή στα 60. Με 35ετία και ηλικία 58 το 2022 βγαίνουν στα 62 και θέλουν πλέον 40 αντί 36 χρόνια. Το μυστικό για να κλειδώσουν την έξοδο πριν από τα 62 είναι στα πλασματικά έτη, καθώς μπορούν να προσθέσουν 4 έτη από σπουδές και στρατιωτική θητεία, καθώς και 1, 3 και 5 έτη λόγω τέκνων (1 έτος για ένα παιδί, 3 έτη για δύο και 5 για τρία και άνω).

5. Δημόσιοι υπάλληλοι με πρόσληψη μετά το 1983 και 25ετία το 2012. Η ηλικία συνταξιοδότησης καθορίζεται από το πότε κλείνουν τα 59 και έχουν 37 χρόνια ασφάλισης. Στα 37 έτη «μετρούν» και 5 από σπουδές, στρατό συν 1 ως 5 έτη λόγω τέκνων. Ασφαλισμένος με ηλικία 59 το 2020 και 34 έτη στο Δημόσιο (τα 25 το 2012) μπορεί να αναγνωρίσει άλλα 3 πλασματικά και μάλιστα από σήμερα, ώστε να κατοχυρώσει σύνταξη στα 61,3. Αλλιώς πάει για τα 62 με 40 έτη.

6. Γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι με πρόσληψη είτε πριν είτε μετά το 1983 που έχουν 25ετία ως το 2010 βγαίνουν με πλήρη όταν γίνουν 60 ή μειωμένη στα 55. Αν τα 60 τα πιάνουν από 19/8/2015 και μετά, θα πάρουν σύνταξη στα 60,11. Αν κλείνουν τα 60 το 2018, βγαίνουν στα 63,6. Αν έχουν όμως 35ετία το 2018, βγαίνουν στα 60 γιατί με την 35ετία το όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση το 58ο έτος.

7. Ανδρες και γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι με πρόσληψη μετά το 1983 που έχουν 25ετία ως το 2011 βγαίνουν με πλήρη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν γίνουν 61 ή μειωμένη με το όριο για το 56ο έτος (πάνε με τα όρια του πίνακα 2 του ν. 4336/2015 που ανεβαίνουν σταδιακά στα 67 εκτός αν έχουν 35ετία). Ασφαλισμένος 56 ετών το 2018 θα πάρει μειωμένη στα 61,6 και στα 62 μετά το 2019. Πλήρη θα πάρει στα 67, εκτός αν έχει 40 έτη, οπότε θα μπορεί να φύγει μετά τα 62.

8. Ανδρες και γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι με πρόσληψη μετά το 1983 που έχουν 25ετία ως το 2012 βγαίνουν με πλήρη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν γίνουν 63 ή μειωμένη με το όριο για το 58ο έτος (όρια του πίνακα 2 του ν. 4336/2015 που ανεβαίνουν σταδιακά στα 67). Ασφαλισμένος 58 ετών το 2018 θα πάρει μειωμένη στα 62. Πλήρη θα πάρει στα 67, εκτός αν έχει 40 έτη, οπότε θα μπορεί να φύγει μετά τα 62.

9. Δάσκαλοι και καθηγητές με 25ετία ως το 2010 και πρόσληψη πριν από το 1983 βγαίνουν με πλήρη όταν θα έχουν 30 έτη υπηρεσίας και με το όριο που ισχύει για το 55ο έτος. Για παράδειγμα, γυναίκα εκπαιδευτικός 55 ετών το 2017 που συμπλήρωσε τα 30 χρόνια το 2015 θα πάρει πλήρη στα 59,6.

10. Δάσκαλοι και καθηγητές με πρόσληψη μετά το 1983 και 25ετία ως το 2010 βγαίνουν με πλήρη όταν θα έχουν 30 έτη υπηρεσίας, αλλά με το όριο που ισχύει αφού κλείσουν και το 60ό έτος. Για παράδειγμα, άνδρας εκπαιδευτικός 60 ετών το 2019, που είχε όμως τα 30 χρόνια το 2016, θα πάρει πλήρη στα 64,5. Συμφέρει να φύγει όμως με 35ετία που τη συμπληρώνει το 2021 και με όριο ηλικίας 61,6.

Τα παράθυρα για σύνταξη ΙΚΑ από τα 59

1. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα ως το 2010 ή το 2011 (πραγματικά ή και πλασματικά) και ηλικία 58 μετά τις 19/8/2015 αποχωρούν στα 58,6. Με ηλικία 58 το 2016, αποχωρούν στα 59, με ηλικία 58 το 2017, βγαίνουν με σύνταξη στα 59,6, ενώ αν τα 58 τα κλείνουν από το 2018 ως το 2021, βγαίνουν από 60 ως 61,6 ετών.

2. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα το 2012 (πραγματικά ή και πλασματικά) βγαίνουν αφού κλείσουν τα 59. Αν τα κλείνουν από τις 19/8/2015 μέχρι 31/12/2021, τα νέα όρια για σύνταξη είναι από 59,5 ως 61,8 ετών.

3. Ασφαλισμένοι με 10.000 ένσημα (33,3 έτη) ως το 2012 (πραγματικά ή και πλασματικά) βγαίνουν αφού κλείσουν το 62ο και το 63ο έτος με πλήρη. Αν τα κλείνουν από τις 19/8/2015 μέχρι 31/12/2021, τα νέα όρια για σύνταξη με 33,3 έτη είναι από 63,6 ως 66,6 ετών. Με 500 ημέρες όμως εξαγορά, κατεβαίνουν τα όρια και βγαίνουν όπως οι ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα ως το 2012.

4. Γυναίκες με 10.000 ένσημα (33,3 έτη) ως το 2012 (πραγματικά ή και πλασματικά) βγαίνουν αφού κλείσουν το 57ο ως το 58ο έτος και 6 μήνες με πλήρη. Αν τα κλείνουν από τις 19/8/2015 μέχρι 31/12/2021, τα νέα όρια για σύνταξη είναι από 59,2 ως 65,1 ετών. Με 500 ημέρες όμως εξαγορά για τα έτη 2011 και 2012 κατεβαίνουν τα όρια και βγαίνουν όπως οι ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα ως το 2012, δηλαδή πριν από τα 62.

5. Γυναίκες με 4.500 ένσημα (15 έτη) ως το 2010, εκ των οποίων 100 ανά έτος την τελευταία 5ετία, και ηλικία 55 ετών (το 2010) παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 60 ή 60,11 ετών.

6. Γυναίκες με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.600 βαρέα ως το 2012, παίρνουν πλήρη σύνταξη όποτε κλείσουν τα 55, 56 ή 57 έτη, ανάλογα με το αν τα 4.500 με τα 3.600 στα βαρέα τα συμπληρώνουν το 2010, το 2011 ή το 2012. Από το 2013 και μετά βγαίνουν όμως στα 62 με πλήρη.

7. Ανδρες με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.600 βαρέα ως το 2012, παίρνουν σύνταξη από τα 60, αν τα έκλεισαν ως το 2012, ή στα 62, αν κλείνουν τα 60 μετά το 2013. Η σύνταξη είναι πλήρης.

8. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι το 2014, παίρνουν πλήρη πριν από τα 62, αλλά και μειωμένη πριν από τα 60. Τα ένσημα μέχρι τα 10.500 συμπληρώνονται και με πλασματικά έτη, αφού όμως υπάρχουν τα 7.500 στα βαρέα. Οσοι έχουν τις 10.500 ημέρες ασφάλισης ή συμπληρώνουν τις 7.500 στα βαρέα από 1ης/1/2015 και μετά βγαίνουν με πλήρη στα 62 και μειωμένη στα 60.

9. Ασφαλισμένοι με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.500 στα «υπερ-βαρέα» της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, βγαίνουν από τα 55 (και στα 58 από το 2013 και μετά), ενώ όσοι έχουν βαρέα στους ΟΤΑ βγαίνουν από τα 58. Από το 2013 και μετά αποχωρούν στα 60.

Κλειδί η 25ετία και η 35ετία σε ΔΕΚΟ-τράπεζες και Ταμεία Τύπου

1. Οσοι έχουν ένσημα πριν από το 1983 και προσλήφθηκαν μετά το 1983 σε τράπεζα, ΔΕΗ, ΟΤΕ ή άλλες ΔΕΚΟ ή ασφαλίστηκαν σε Ταμεία Τύπου κατοχυρώνουν την έξοδο με 35 έτη και με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν γίνουν 58 ετών.

2. Οι γυναίκες που είχαν τα 25 έτη ως το 2010 και συμπληρωμένα τότε τα 55 βγαίνουν με πλήρη στα 60 ή στα 60,11, χωρίς καμία περαιτέρω αύξηση του ορίου ηλικίας.

3. Οι άνδρες που ασφαλίζονται σε Ταμεία Τύπου (ΤΣΠΕΑΘ κ.ά.) και είχαν 25ετία ως το 2012 έπαιρναν μόνο πλήρη σύνταξη, εφόσον είχαν συμπληρώσει και το 60ό έτος έως το 2012. Με το 60ό έτος συμπληρωμένο από το 2013, παίρνουν πλήρη στα 67, ενώ δεν δικαιούνται μειωμένη γιατί δεν το προβλέπει η αρχική καταστατική διάταξη του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

4. Οι γυναίκες που είχαν 20 ή 25 έτη στα Ταμεία Τύπου ως το 2012 και το 55ο έτος έβγαιναν ως τα 60 σταδιακά, ενώ με τις αλλαγές που ισχύουν από 19/8/2015 τα όρια ανεβαίνουν στα 67. 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τελευταία Νέα
09.12.19 , 21:45 Άγιοι Θεόδωροι: «Μου σκότωσαν τη γυναίκα μου για μια καδένα ούτε των 500€»
09.12.19 , 21:36 Επιστολές της Ελλάδας στον ΟΗΕ για το μνημόνιο Λιβύης - Τουρκίας
09.12.19 , 21:23 GNTM-Σε ποια έδωσε η Μαρία το μειονέκτημα και είπε: «Φάε το αγγούρι σου!»
09.12.19 , 21:10 GNTM: Ποια είναι η δοκιμασία αποχώρησης;
09.12.19 , 21:09 Πατήσια: Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή
09.12.19 , 20:46 Αίγιο: Αντιδράσεις για τους καλικάντζαρους και τον Άγιο Βασίλη στον κάδο!
09.12.19 , 20:43 Ποια μέτρα παίρνει η κυβέρνηση κατά της διαφθοράς
09.12.19 , 20:35 Τρελάθηκαν οι Τούρκοι με photo ελληνικού Μιράζ να λοκάρει φρεγάτα τους!
09.12.19 , 20:30 Η κατάθεση του πατέρα της φόνισσας του Κορωπίου: «Το θύμα την απειλούσε»
09.12.19 , 20:24 Ελεύθεροι οι 11 συλληφθέντες για τα επεισόδια της 6ης Δεκεμβρίου
09.12.19 , 20:10 Φωτεινή Αθερίδου: Δεν αποχωρίζεται τον Θοδωρή junior!
09.12.19 , 20:03 Τουρκικό ΥΠΕΣ: Απέλασαν Ελληνίδα υπήκοο για σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος
09.12.19 , 20:01 Το χριστουγεννιάτικο πάρτι της Επιτροπής «ELPIDA Youth»
09.12.19 , 19:15 Πεινάτε διαρκώς; Αυτοί είναι οι λόγοι
09.12.19 , 19:01 Αλάσκα: 5χρονος ήρωας διένυσε ένα χιλιόμετρο στους -35 βαθμούς Κελσίου!
06.12.19 , 16:42 GNTM -Άννα Μαρία: Το περίεργο Story που έβαλε -Το κατέβασε μετά από λίγο
07.12.19 , 11:36 Διαβήτης: Τα βότανα που τον εξολοθρεύουν
09.12.19 , 11:49 GNTM - Αποκλειστικό: Η Άννα... ξεμπροστιάζει τη Μαρία!
09.12.19 , 15:59 GNTM - Trailer Δευτέρας: Τα κορίτσια κάνουν το πρώτο τους διαφημιστικό spot
07.12.19 , 17:20 Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με το νέο της κούρεμα!
07.12.19 , 15:34 Sin Boy: «Εξαφανίστηκε» γιατί βρήκε τον έρωτα!
08.12.19 , 15:42 Τα 6 superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σου
06.12.19 , 10:36 Βίβιαν Κοντομάρη: Πώς έχασε 12 κιλά μέσα σε έξι μήνες
07.12.19 , 11:22 Ελένη Μενεγάκη: Για ψώνια στην Κηφισιά με την κόρη της, Λάουρα
06.12.19 , 23:50 Πού πήγε το μακρύ ξανθό σου μαλλί Αλεξάνδρα Παναγιώταρου;
09.12.19 , 12:27 Σε αναπηρικό αμαξίδιο η Σταρ Ελλάς 2019 - Τη χτύπησε η Μις Αυστραλία!
07.12.19 , 22:06 Νέες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του φοιτητή στην Κάλυμνο
06.12.19 , 08:40 11 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια
09.12.19 , 09:45 Σπύρος Σούλης: Στόλισε το πιο παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο δέντρο
06.12.19 , 09:00 Το είπε και το έκανε ο Νίκος Μουτσινάς: «Αμάρτησε» με τη Ζευγαρά
Back to Top