ΣΑΡΩΤΙΚΟΥΣ ελέγχους και ειδοποίηση από call center για οφειλές ξεκινά η εφορία!

Σχέδιο - «ματ» με 90 δράσεις μέσα στο 2017! - Πρώτη ανάρτηση 17:05

ΣΑΡΩΤΙΚΟΥΣ ελέγχους και ειδοποίηση από call center για οφειλές ξεκινά  η εφορία!

Τη διενέργεια τουλάχιστον 23.300 φορολογικών ελέγχων καθώς και την επέκταση και περαιτέρω αυτοματοποίηση των κατασχέσεων εναντίον φορολογούμενων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση προβλέπει, μεταξύ άλλων, η έκθεση προγραμματισμού δραστηριοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2017.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 90 δράσεις που θα ξεδιπλωθούν εντός του έτους και ξεκινούν από συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για τους ελέγχους μέχρι και ποσοτικούς στόχους για τις εισπράξεις που θα πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ.

Ξεχωρίζει ο στόχος για πραγματοποίηση τουλάχιστον 97.000 τηλεφωνικών κλήσεων σε φορολογούμενους από το call center της φορολογικής διοίκησης για υπενθύμιση οφειλών και άλλων φορολογικών υποχρεώσεων καθώς και η πληρωμή φόρων με κάρτες μέσω του taxisnet.

Στις 90 δράσεις  συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 35% των εν λόγω οφειλών/

•Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 97%.

Διενέργεια τουλάχιστον 97.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών, από το τηλεφωνικό κέντρο της φορολογικής διοίκησης .

•Καθιέρωση Πανελλήνιας Ημέρας Φορολογικής Συνείδησης και υποβολή πρότασης σχετικών δράσεων.

•Αποστολή ανά δίμηνο ηλεκτρονικών μηνυμάτων υπενθύμισης δόσεων βάσει δηλώσεων, πριν να καταστούν αυτές ληξιπρόθεσμες.

Αποστολή ανά δίμηνο ηλεκτρονικών μηνυμάτων υπενθύμισης δόσεων βάσει δηλώσεων και υπενθύμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε μικροοφειλέτες παλιότερων ετών.

Υλοποίηση μητρώου καταγραφής και παρακολούθησης φορολογουμένων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσής τους.

Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 32,783 δισ. €.

•Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Τελωνεία 12,7895 δισ. €.

•Επιστροφές 3,289 δισ. € από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και Δ.Ο.Υ., μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού 2017, για εκκρεμείς αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 30/04/2016.

Εισπράξεις 2,7 δισ. €.έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της φορολογικής διοίκησης.

Συνολικό ποσό εισπράξεων Ε.Μ.ΕΙΣ. 690 εκ. €. από μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες δράσεις.

Βελτίωση διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών φορολογουμένων Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής:

α) Παρακράτησης Ποσού σε Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

β) Παρακράτησης Ποσού σε Βεβαίωση Οφειλής.

•Υποστήριξη του νέου συστήματος υπολογισμού κοινωνικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση.

Εντοπισμός και έλεγχος φαινομένων φοροδιαφυγής

Διενέργεια 23.300 ελέγχων από Δ.Ο.Υ., Φ.Α.Ε., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Βεβαίωση τουλάχιστον 3,96 δισ. Ευρώ από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Διενέργεια τουλάχιστον 39.000 μερικών επιτόπιων (προληπτικών) και στοχευμένων ελέγχων από Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με στόχο τον περιορισμό των φαινομένων παραβατικότητας.

Διενέργεια από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών και τουλάχιστον 80 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

Εντοπισμός και έλεγχος φαινομένων λαθρεμπορίου

•Διενέργεια 50.000 τελωνειακών ελέγχων δίωξης για τον περιορισμό φαινομένων λαθρεμπορίου

Διενέργεια 15.400 ελέγχων δίωξης από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 10% αυτών.

Διενέργεια 20.000 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση του αυτοκινούμενου συστήματος X- RAY.

Κατάσχεση 485.000.000 τεμαχίων τσιγάρων

•Κατάσχεση 10.000 λίτρων υγρών καυσίμων.

•Εντοπισμός και καταγραφή δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων.

Εκσυγχρονισμός των μεθόδων και μέσων του ελεγκτικού μηχανισμού

Συνεχής βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και προτεραιοποίηση των υποθέσεων ελέγχου.

•Εφαρμογή Πλάνου Προώθησης Ηλεκτρονικών Πληρωμών.

Παροχή οδηγιών για τη δημιουργία προφίλ ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) για τη στόχευση των τελωνειακών ελέγχων στις περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ και εισέρχονται στη χώρα μας από την Τουρκία με τη χρήση ATR (πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας).

Επέκταση υλοποίησης εφαρμογής παρακολούθησης διελεύσεων φορτηγών από τελωνεία.

Υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Διατήρηση του ποσοστού των ελέγχων στις εξαγωγές και εισαγωγές σε σχέση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο.

•Αύξηση του αριθμού των κατόχων πιστοποιητικών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Α.Ε.Ο.) σε 135.

Έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη

Ικανοποίηση των υποβληθέντων αιτημάτων πολιτών κατά την πρώτη επικοινωνία σε ποσοστό 91%.

Ανταπόκριση στις τηλεφωνικές κλήσεις εντός 20 δευτερολέπτων (Πρότυπος χρόνος - Service Level) σε ποσοστό 70%.

Αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστίμων εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης για όλες τις δηλώσεις (Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π., Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ.).

Υλοποίηση Πληρωμών με κάρτες μέσω TAXISnet.

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων.

Συμψηφισμός με οφειλές και ηλεκτρονική πληρωμή των ποσών επιστροφής Ε.Φ.Κ. στα δικαιούχα πρόσωπα.

Βελτίωση της απόδοσης του Οργανισμού

Διενέργεια 35 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων Διευθύνσεων/ Τμημάτων της Α.Α.Δ.Ε.

Διενέργεια 95 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.

Διενέργεια 140 ελέγχων υπαλλήλων Α.Α.Δ.Ε. για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Διενέργεια 40 επιτόπιων ελέγχων στις κατά τόπους Υπηρεσίες από Οικονομικούς Επιθεωρητές ή μικτά κλιμάκια με επικεφαλείς Οικονομικούς Επιθεωρητές για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, έλεγχο της λαθρεμπορίας και πρόληψης παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.

Διενέργεια 24 εσωτερικών ελέγχων (κατ' ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων), σε λειτουργίες, διαδικασίες, Υπηρεσίες, δράσεις και συλλογικά όργανα της Α.Α.Δ.Ε.

Εκπαίδευση του 22% του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε.

Δράσεις διασφάλισης της προστασίας του κοινωνικού συνόλου

Διενέργεια 650 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων, εκ των οποίων 40% σε επιχειρήσεις παραγωγής, μεταγενέστερους χρήστες και εισαγωγείς.

Διεξαγωγή τουλάχιστον 22.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα αλκοόλης και ποτών αλκοόλης.

Διεξαγωγή τουλάχιστον 31.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα καυσίμων.

•Πρόγραμμα 250 επιθεωρήσεων καυσίμων πλοίων συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δειγματοληψιών.

Ερευνητικό και ενημερωτικό έργο

Υλοποίηση δεκαοκτώ (18) διεργαστηριακών σχημάτων, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) σε προϊόντα Ε.Φ.Κ ( αλκοολούχο ποτό, καύσιμα, κ.λπ.).

•Εκτίμηση της έκθεσης βρεφών, νηπίων και παιδιών σε επιμολυντές που προέρχονται από υλικά συσκευασίας.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top