Η Ελλάδα υπερφορολογεί! Γιατί ο ελληνικός προϋπολογισμός είναι αντίθετος προς την ανάπτυξη

Τα στοιχεία αποτυπώνουν ανάγλυφα την υψηλή φορολογία που επιβάλλεται και ταυτόχρονα την τεράστια φοροδιαφυγή που υπάρχει

Η Ελλάδα υπερφορολογεί! Γιατί ο ελληνικός προϋπολογισμός είναι αντίθετος προς την ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμφισβήτησε πρόσφατα τις εξής απόψεις του Πολ Τόμσεν του ΔΝΤ, όπως παρουσιάστηκαν σε δημοσίευμα με τίτλο «Πώς να καταστεί ο ελληνικός προϋπολογισμός πιο φιλικός προς την ανάπτυξη». Στο εβδομαδιαίο του δελτίο ο ΣΕΒ παρουσιάζει τον "παραλογισμό της φοροεισπρακτικής πολιτικής".

Η Ελλάδα υπερφορολογεί. Οι συσσωρευμένες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές προς το δημόσιο έχουν φθάσει τα €120 δισ. με τους μισούς φορολογούμενους να έχουν καθυστερημένες οφειλές. Η φορολογική βάση είναι περιορισμένη, με άνω του 50% των μισθωτών να εξαιρούνται από την φορολογία εισοδήματος, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη δεν υπερβαίνει το 8%, και με το υψηλότερο δεκατημόριο των μισθωτών να πληρώνει το 60% των φόρων εισοδήματος.

•Οι λειτουργικές δαπάνες του κράτους (πλην μισθών και συντάξεων) έχουν συμπιεσθεί υπερβολικά, ιδίως στην υγεία, και συνεπώς είναι ανεπιθύμητη η πρόβλεψη του Μνημονίου για περαιτέρω μείωση δαπανών κατά 2 π.μ. του ΑΕΠ μέχρι το 2018.

Οι συνταξιοδοτικές δαπάνες σε σχέση με την παραγωγικότητα της οικονομίας παραμένουν δυσβάσταχτες και η πρόσφατη μεταρρύθμιση, που στοχεύει στη μείωση των μεταβιβάσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό στα ασφαλιστικά ταμεία κατά 1 π.μ. του ΑΕΠ, δεν λύνει το πρόβλημα.

Η υπερφορολόγηση, η συμπίεση των λειτουργικών δαπανών και οι υψηλές σχετικά συντάξεις δεν συνιστούν μία κοινωνικά βιώσιμη κατάσταση.

Η φορολογική επιβάρυνση της ιδιωτικής οικονομίας είναι ήδη μεγάλη.

Όσον αφορά στα νοικοκυριά, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην εφορία εισοδήματα του 2015  συνολικά 8.517 χιλ. φορολογούμενοι δηλώνουν εισόδημα €74 δισ. και πληρώνουν φόρο εισοδήματος €8,7 δισ., με μέσο φορολογικό συντελεστή €14,8%. Από επιμέρους στοιχεία προκύπτουν τα εξής:

α) το 67% των φορολογουμένων (επί συνόλου 8.517 χιλ.) δηλώνουν εισοδήματα κάτω των €10 χιλ. τον χρόνο. Το μέσο εισόδημα που δηλώθηκε ήταν €3.055, ή €255 τον μήνα, και ο μέσος φόρος που πληρώθηκε ήταν €114 τον χρόνο, ή 3,7%.

β) το υπόλοιπο 1/3 των φορολογουμένων, που δηλώνουν εισόδημα άνω των €10 χιλ. τον χρόνο, με μέσο εισόδημα €20.322, πλήρωσαν €2.897 σε φόρο κατά μέσο όρο ή 14,3%.

γ) το σύνολο των φόρων που πληρώθηκαν από όσους δηλώνουν εισόδημα άνω των €10 χιλ. ανήλθε σε €8 δισ., ή 92,5% των φόρων, έναντι των €602 εκατ. ή 7,6% των φόρων, που πλήρωσαν όσοι δηλώνουν εισόδημα κάτω των €10 χιλ.

δ) το 58% των ελεύθερων επαγγελματιών (επί συνόλου 495019) δηλώνουν εισόδημα κάτω των €5 χιλ. τον χρόνο, με μέσο δηλωθέν εισόδημα €840 τον χρόνο.

ε) το 85% όσων έχουν εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση (επί συνόλου 431790) δηλώνουν εισόδημα κάτω των €5 χιλ. τον χρόνο, με μέσο δηλωθέν εισόδημα €602 τον χρόνο.

Τα ανωτέρω στοιχεία εκφράζουν ανάγλυφα την υψηλή φορολογία που επιβάλλεται σε φορολογούμενους μέσων και ανωτέρων εισοδημάτων και, ταυτόχρονα, την τεράστια φοροδιαφυγή που υπάρχει.

Σημειώνεται ότι το συνολικό εισόδημα των νοικοκυριών προ φόρων και εισφορών ανήλθε το 2015 σε €171,1 δισ. σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από τα οποία πληρώθηκαν €10,2 δισ. σε τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας, κλπ. και €30,8 δισ. σε ασφαλιστικές εισφορές.

Το 2009, τα ελληνικά νοικοκυριά πλήρωναν το 19,4% του συνολικού τους εισοδήματος σε τρέχοντες φόρους εισοδήματος, πλούτου κλπ. και σε κοινωνικές εισφορές. Το 2016 το ποσοστό αυτό έχει εκτιναχθεί στο 24,7% και είναι περίπου το ίδιο με αυτό της Ιταλίας, υψηλότερο του ποσοστού στην Ιρλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία (γύρω στο 22%-23%) και χαμηλότερο εκείνου στην Γαλλία και Γερμανία. (γύρω στο 29%) (Διάγραμμα).

Σε επίπεδο μέσης φορολογικής επιβάρυνσης, η Ελλάδα βρίσκεται άνω του μέσου όρου στον Ευρωπαϊκό νότο. Όταν, όμως, υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, οι συντελεστές αυτοί, για τους ασυνεπείς φορολογούμενους μπορεί να είναι πολύ χαμηλότεροι του ονομαστικού συντελεστή.

•Σύμφωνα με στοιχεία της Price Waterhouse Coopers (PWC), η ελληνική επιχείρηση έχει το 2017 τον 6ο υψηλότερο συνολικά φορολογικό συντελεστή σε 32 χώρες στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει τους φόρους στα εταιρικά κέρδη, την εργασία και λοιπούς φόρους ως ποσοστό των καθαρών κερδών προ πληρωμής φόρων (50,7% στην Ελλάδα έναντι μέσου όρου 40,3% στην Ευρώπη). Ο συνολικός αυτός φορολογικός συντελεστής (50,7%) επιμερίζεται, κυρίως, ως εξής: 22,4% στα εταιρικά κέρδη και 27,7% στην εργασία (4ος και 13ος αντιστοίχως υψηλότερος συντελεστής στην Ευρώπη). Αντίστοιχα, το 2009 ο συνολικός φορολογικός συντελεστής ανερχόταν σε 47,4%, με τον συντελεστή στα εταιρικά κέρδη και την εργασία να διαμορφώνονται σε 13,9% και 31,7% αντιστοίχως.

ΔΕΙΤΕ εδώ τις θέσεις του Πολ Τόμσεν

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top