ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Γίνε υπάλληλος υπουργείου -Ποιοι, πως και που μπορούν να κάνουν αίτηση;

Πώς θα προσληφθούν 50.000 άνεργοι στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

​Μια πόρτα αισιοδοξίας αναμένεται να ανοίξει σύντομα για περισσότερους από 50.000 ανέργους, οι οποίοι θα μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας σε Δήμους και στα υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού –Αθλητισμού και Υγείας.

Ήδη τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (αρ. φύλλου 3172 της 26ης Νοεμβρίου) η σχετική απόφαση, που καθορίζει τους σκοπούς της πράξης, τους ωφελούμενους και τα κριτήρια μοριοδότησης.

Αναλυτικότερα, στα υπουργεία αντιστοιχούν 16.100 θέσεις κοινωφελούς εργασίας, ενώ τη «μερίδα του λέοντος» καταλαμβάνουν τα υπουργεία: Παιδείας (περίπου 5.500 θέσεις), Υγείας (2.500 θέσεις), Πολιτισμού και Αθλητισμού (1.700 θέσεις). Από το σύνολο των θέσεων οι 10.000 θα καλυφθούν από προσωπικό υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι υπόλοιπες 6.100 θέσεις αφορούν προσωπικό τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στους Δήμους το σύνολο των θέσεων ανέρχεται σε 31.300 και την πλειονότητα συγκεντρώνει ο Δήμος Αθηναίων (1.100 θέσεις). Παράλληλα, ξεχωρίζουν οι Δήμοι Πειραιώς (455 θέσεις), Περιστερίου (415 θέσεις), Πατρέων (581 θέσεις), Λαρισαίων (645 θέσεις), Κατερίνης (401 θέσεις), Νεάπολης Συκεών (359 θέσεις), Ηρακλείου (310 θέσεις). Με 200 άνεργους θα ενισχυθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ 336 θέσεις θα καλύψει ο Δήμος Βόλου. Τέλος, στις Περιφέρειες/Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αντιστοιχούν 4.050 θέσεις, εκ των οποίων 3.200 θέσεις για ωφελούμενους ΥΕ και ΔΕ και 850 θέσεις για άνεργους ΤΕ και ΠΕ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι από το πρόγραμμα;

Πρώτα απ' όλα για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει, όπως γράφει το Ένθετο "Εργασία" του "Έθνους", να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ. Οι κατηγορίες ανέργων που θα ωφεληθούν είν��ι:

α) Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

Προσοχή: εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πρέπει να είναι και οι δύο σύζυγοι και όχι μόνο αυτός που θα κάνει αίτηση.

β) Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
γ) Μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή όσοι είναι στα Μητρώα ανέργων πάνω από 12 μήνες.
δ) Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.

ε) Ανεργοι άνω των 24 ετών.

Προσοχή: Αίτηση μπορούν να κάνουν και οι δύο σύζυγοι, που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες μόνο αν είναι μακροχρόνια ά��εργοι.

Ποια είναι τα κριτήρια για την κατάταξη των αιτουμένων να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Τα κριτήρια επιλογής που θα αναφέρονται/εξειδικεύονται στην πρόσκληση είναι συνοπτικά τα εξής:

-Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,

-Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της, παρ. 5.2 με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

-Το ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό,

-Η ηλικία, και

-Ο αριθμός ανήλικων τέκνων

-Για πόσο χρόνο θα εργαστεί στο πρόγραμμα και με τι απολαβές;

-Η διάρκεια του προγράμματος είναι πέντε μήνες. Μόνο στο υπουργείο Παιδείας μπορεί να φθάσει έως έξι μήνες και 15 ημέρες.
Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη- εργαζόμενου).
Το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:
α) σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και
β) σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.
Οι ειδικότητες
Πολλ��ς είναι οι ειδικότητες με ζήτηση από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα:
ΠΕ: Βιβλιοθηκονόμων, Γαλλικής φιλολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αρχιτεκτόνων, Ιατρών, Κοινωνικών Επιστημών, Μεταφραστών, Μηχανολόγων μηχανικών, Νοσηλευτών, Πληροφορικής, Οικονομικών.
ΤΕ: Αρχιτεκτόνων, Βιβλιοθηκονόμων, Γραφιστικής, Δασολόγων, Εποπτών υγείας, Ηλεκτρολόγων, Νοσηλευτών, Οικονομικού, Τεχνολόγων Τροφίμων, Τουριστικών επαγγελμάτων.
ΔΕ: Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθών Βρεφοκόμων, Διοικητικού, Διοικητικού Λογιστικού, Διοικητικού Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων, Ηλεκτρολόγων, Κλητήρων-Οδηγών, Μαγείρων, Ξεναγώ��, Πληροφορικής, Χειριστών Η/Υ, Φυλάκων (ημερήσιοι φύλακες/νυχτοφύλακες).

Πού και πώς θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι;
Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη - πρόσκληση. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον Ο.Α.Ε.Δ.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top