Η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση το 2011-12 στην είσπραξη ΦΠΑ

Αλλά εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο έλλειμμα ΦΠΑ (33%)

Η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση το 2011-12 στην είσπραξη ΦΠΑ

Η τελευταία μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έδειξε απώλεια εσόδων ύψους 177 δισ. ευρώ περίπου λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες ή μη είσπραξης του φόρου το 2012. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 16% των συνολικών αναμενόμενων εσόδων ΦΠΑ 26 κρατών-μελών. Η μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τη διαφορά ανάμεσα στο οφειλόμενο και το πραγματικά εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ σε 26 κράτη μέλη το 2012.

Περιλαμβάνει επίσης επικαιροποιημένα αριθμητικά στοιχεία για την περίοδο 2009-11, τα οποία δείχνουν τη βελτίωση της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας. Επίσης παρουσιάζονται οι κυριότερες τάσεις του ελλείμματος ΦΠΑ, καθώς και ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής συγκυρίας και των αποφάσεων πολιτικής στα έσοδα ΦΠΑ.

Το 2012, τα χαμηλότερα ελλείμματα ΦΠΑ καταγράφηκαν στις Κάτω Χώρες (5% των αναμενόμενων εσόδων), στη Φινλανδία (5%) και στο Λουξεμβούργο (6%). Τα μεγαλύτερα ελλείμματα σημειώθηκαν στη Ρουμανία (44% των αναμενόμενων εσόδων ΦΠΑ), στη Σλοβακία (39%) και στη Λιθουανία (36%). Το διάστημα 2011-2012, σε έντεκα κράτη μέλη το έλλειμμα ΦΠΑ μειώθηκε, ενώ σε 15 αυξήθηκε.

Η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ του 2011 (9,1 δισ. ευρώ) και του 2012 (6,6 δισ. ευρώ), μολονότι εξακολουθεί να είναι ένα από τα κράτη μέλη με το μεγαλύτερο έλλειμμα ΦΠΑ (33%).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top