«Σκύβουν» πάνω από τον θησαυρό των εθνικών κληροδοτημάτων

Αντικαθιστούν τον νόμο του… 1939! - Υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ η αξία τους

Πάνω από τον αναξιοποίητο θησαυρό των εθνικών κληροδοτημάτων σκύβει η κυβέρνηση, αποφασίζοντας να αλλάξει –επιτέλους!- τον απαρχαιωμένο και δυσκίνητο νόμο του 1939 (!) που ρυθμίζει (ή καλύτερα… απορυθμίζει) τα θέματα των εθνικών κληροδοτημάτων και των σχολαζουσών κληρονομιών.

«Η Κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα υπαρκτά προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που υφίστανται στη λειτουργία, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών (εθνικών κληροδοτημάτων) και σχολαζουσών κληρονομιών, λόγω του απαρχαιωμένου από 70-ετίας (α. ν. 2039/1939) θεσμικού πλαισίου, προχώρησε στην κατάρτιση του Σχεδίου Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή» αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα το γραφείου του αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ Χρήστου Σταϊκούρα.

Στόχος είναι, όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, η αποτελεσματικότερη διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών με σεβασμό στη βούληση του διαθέτη ή δωρητή, καθώς μέχρι σήμερα μόνο αυτό δεν γινόταν. Το μαρτυρούν και οι αριθμοί αφού μιλάμε για περίπου 15.000 κοινωφελείς περιουσίες (κληροδοτήματα & ιδρύματα), που η αξία τους εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 10 δισ. Ευρώ.

Έτσι, προβλέπονται μια σειρά από βήματα για την αξι��ποίησή τους:

Η σύνταξη Εθνικού Μητρώου Κληροδοτημάτων και Μητρώου Σχολαζουσών Κληρονομιών

Η δημιουργία Μητρώου εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, από νομικούς και άλλους επιστήμονες

Η απλοποίηση και αντικατάσταση της χρονοβόρας δικαστικής διαδικασίας του διορισμού κηδεμόνα της κληρονομίας με ταχύρρυθμη και διαφανή διοικητική διαδικασία.

Η καθιέρωση τακτικών ελέγχων από εξειδικευμένα και πιστοποιημένα πρόσωπα

Η ενίσχυση του πλαισίου κατασταλτικού ελέγχου

Ο εκσυγχρονισμός και διε��ρυνση του φάσματος των τιθέμενων στη διάθεση του διαχειριστή της περιουσίας χρηματοοικονομικών εργαλείων

Η εισαγωγή ταχέων και αποτελεσματικών διαδικασιών προληπτικού ελέγχου, όπου απαιτείται, των πράξεων των οργάνων εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών.• Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκηση της εποπτείας.

Όπως εκτιμά, μάλιστα, το υπουργείο Οικονομικών μέσα σε 3 μήνες θα γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των κοινωφελών περιουσιών και ιδρυμάτων.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top