«Τάξη» στις άναρχες πιάτσες ταξί - Οι νέες προδιαγραφές

Τι προβλέπεται με υπουργική απόφαση

πιάτσα ταξί

«Τάξη» στις άναρχες πιάτσες ταξί επιχειρεί να βάλει με απόφαση του το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζοντας ειδικές προδιαγραφές για τη χωροθέτησή τους από τον εκάστοτε δήμο. 

Οκτώ νέες πιάτσες ταξί στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου» προβλέπεται να μην επιτρέπονται οι πιάτσες σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας με καθοριζόμενο όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 50 χλμ./ώρα, σε οδούς με παράπλευρο δίκτυο και σε δρόμους όπου υπάρχουν λεωφορειο-λωρίδες κυκλοφορίας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακόμη, η χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ταξί να γίνεται σε οδικά τμήματα, όπου επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων, τόσο σε οδούς μονής όσο και διπλής κυκλοφορίας.

Αποστάσεις

Σύμφωνα με την απόφαση, για να επιτρέπεται πιάτσα ταξί, το πλάτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι σε οδό μονής κυκλοφορίας το ελάχιστο στα 3 μέτρα και σε οδό διπλής κυκλοφορίας στα 3,5 μέτρα. Σε οδούς όπου διέρχεται λεωφορείο το ελάχιστο εναπομείναν πλάτος της οδού θα πρέπει να είναι στα 3,5 μέτρα.

Αναλυτικότερα, το πλάτος της χωροθετούμενης θέσης επί οδοστρώματος ή και σε εσοχή ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά και το χωροθετούμενο μήκος ανά όχημα στα 5 μέτρα.

Σε σημεία σημαντικής προσέλκυσης μετακινήσεων

Οι χωροθετούμενες θέσεις στάθμευσης ταξί (πιάτσα) προτείνεται να βρίσκονται πλησίον σημείων σημαντικής προσέλκυσης μετακινήσεων, όπως σταθμοί μέσων σταθερής τροχιάς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, εμπορικά και αθλητικά κέντρα, κεντρικά σημεία πόλης κτλ. Η προτεινόμενη απόσταση της χωροθετούμενης θέσης στάθμευσης ταξί από τα σημεία προσέλκυσης προτείνεται να είναι η μέγιστη μέχρι 400 μέτρα.

Παράλληλα, συνιστάται η χωροθέτηση της πιάτσας να γίνεται πλησίον διαβάσεων πεζών, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση της θέσης ταξί από τους πεζούς. Ωστόσο, η διάβαση πεζών θα πρέπει να προηγείται της θέσης στάθμευσης ταξί και να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση πέντε έως δέκα μέτρα τουλάχιστον.

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με την απόφαση, θα πρέπει να δοθεί στην απόσταση των χωροθετούμενων θέσεων από φωτεινούς σηματοδότες και από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP). Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 34 (ΚΟΚ), με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η οδική ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και θα διασφαλίζεται απαραίτητα η καλή ορατότητα των πινακίδων σήμανσης και των σηματοδοτών.

Σχετικά με τις εσοχές των πεζοδρομίων και τον φωτισμό

Σε περίπτωση που, για τη χωροθέτηση θέσης στάσης-στάθμευσης ταξί, απαιτηθεί η δημιουργία εσοχής εις βάρος του πεζοδρομίου, τότε το ελάχιστο εναπομείναν πλάτος πεζοδρομίου δε θα είναι λιγότερο του 1,5 μέτρου, μη συμπεριλαμβανομένης της κατακόρυφης σήμανσης και αστικού εξοπλισμού.

Για χωροθετούμενες θέσεις σε εσοχή, ιδιαίτερα πλησίον νοσοκομείων, αεροδρομίων κτλ, προτείνεται η δημιουργία εσοχής με διαμόρφωση ραμπών για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες.

Αναφορικά με την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, απαιτείται μεταξύ των άλλων να διασφαλίζονται καλές συνθήκες ορατότητας με επαρκή φωτισμό.

Ταυτόχρονα, για την οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης ταξί απαιτείται οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές οδηγίες και τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μελέτες

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη χωροθέτηση της πιάτσας απαιτείται η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης. Συγκεκριμένα, η μελέτη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και για λόγους ισονομίας αφενός τη ζήτηση για ταξί σύμφωνα με τις παρακείμενες δραστηριότητες και αφετέρου την ανάγκη για στάθμευση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα των κατοίκων της περιοχής.

Επίσης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι από την εφαρμογή της χωροθετούμενης θέσης στάθμευσης ταξί δε θα επηρεαστεί αρνητικά το επίπεδο εξυπηρέτησης της οδού και τυχόν παρακείμενων κόμβων και θα διασφαλίζεται ότι η διερχόμενη κυκλοφορία θα διεξάγεται με ασφάλεια και απρόσκοπτα.
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top