ΣτΕ: Απέρριψε ισχυρισμούς Έλληνα μουσουλμάνου της Ξάνθης

Τι υποστήριζε

ΣτΕ

Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς Έλληνα μουσουλμάνου κάτοικου της Ξάνθης κρίνοντας ότι οι αρμοδιότητες των μουφτήδων της Θράκης δεν προσκρούουν στο Προεδρικό Διάταγμα 52/2019 με το οποίο καθορίζονται οι δικονομικοί κανόνες επί των υποθέσεων δικαιοδοσίας τους.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε, ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς του μουσουλμάνου ότι:

  • Θίγεται ο θρησκευτικός θεσμός της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ότι παραβιάζεται το άρθρο 10 του Χάρτη Θεμελιωδών Ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • Παραβιάζουν τα άρθρα 14 της Συνθήκης των Σεβρών και τα άρθρα 42, 43 και 45 της Συνθήκης της Λωζάνης, οι διατάξεις του Π.Δ., που αφορούν τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες της Θράκης,
  • Παραβιάζονται οι διεθνείς συνθήκες με τις διατάξεις του Π.Δ. με τις οποίες οργανώνονται οι Μουφτείες ως αυτοτελείς αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, με αποτέλεσμα, να ελέγχονται ευθέως από την εκτελεστική εξουσία και να καταργείται η αυτόνομη οργάνωση και λειτουργία του πολιτιστικού, εθιμικού και θρησκευτικού θεσμού,
  • Παραβιάζονται τα άρθρα 8, 26 παρ. 3, 87 και 88 του Συντάγματος καθώς δεν εξασφαλίζεται με τις διατάξεις του προσβαλλόμενου Π.Δ., που θεωρεί τον Μουφτή ως δικαστή και τη Μουφτεία ως δικαστήριο, η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του Μουφτή, ούτε οργανώνεται η Μουφτεία σύμφωνα με το πρότυπο του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών με την απευθείας υπαγωγή της στον Μουφτή,  
  • Κατά παράβαση του Συντάγματος και των σχετικών Συνθηκών αποκλείονται από τη δικαιοδοσία του Μουφτή τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που δεν διαμένουν στη Θράκη.
  • Κατά παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης επιβάλλεται από το προσβαλλόμενο Π.Δ. να εκδίδονται οι αποφάσεις του Μουφτή σε μη κατανοητή από αυτά γλώσσα, δηλαδή στα Ελληνικά και στα Οθωμανικά.
  • Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του προσβαλλόμενου Π.Δ. κατά το σκέλος που  προβλέπει ότι ο Μουφτής ασκεί δικαιοδοσία και επί ισλαμικών διαθηκών και επί της εξ αδιαθέτου διαδοχής, εφόσον οι σχέσεις αυτές διέπονται από τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο, έχει εκδοθεί καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 1 του ν. 4511/2018 και είναι ακυρωτέα λόγω κατάχρησης εξουσίας.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top